PSI410


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Health Psychology PSİ410 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 20 20 43 125 3 5

Ders Sorumluları Dr. Seda USUBÜTÜN (MD, PhD)
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere genel bilgi düzeyinde sağlık psikolojisi alanını tanıtarak ileride bu alandaki uzmanlaşma isteklerini alanı tüm yönleriyle kavramış olarak yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere, psikolojinin kuram ve yöntemlerinin sağlık alanında kullanımı, sosyal çevre ve sağlık ilişkisi, kültürlerarası sağlık çalışmaları ve riskli sağlık davranışlarının psikolojik/sosyal belirleyicileri tanıtılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sağlık psikolojisi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Sağlık psikolojisi alanının temel kavramlarını ve kuramsal yaklaşımlarını tanımlayabilme 2- Sağlık davranışlarını etkileyen makro-sosyal çevreyi ve kültürlerarası özellikleri kavrayabilme 3- Riskli sağlık davranışları ve sağlık deneyimlerinin (örn. Stres, sigara kullanımı, yeme davranışı gibi) psikolojik ve sosyal belirleyicilerini açıklayabilme 4- Sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi alanında psikolojinin katkıları hakkında bilgi sahibi olma. 5- Sağlık psikolojisinin kuramsal bilgi ve araştırmalarını gündelik yaşamdaki sağlık deneyimleri ile ilişkilendirebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş- Ders Programı
2. Hafta Sağlık, Sağlık Psikolojisi: Tanımlar, Kuramsal Yaklaşımlar
3. Hafta Makro-Sosyal Çevre ve Sağlık
4. Hafta Kültürlerarası Sağlık Çalışmaları
5. Hafta Sağlık Davranışları ve Deneyimi: Birey, Kişilik
6. Hafta Sağlık Davranışları ve Deneyimi: Stres ve Başa Çıkma Yöntemleri
7. Hafta Sağlığın Geliştirilmesi ve Hastalıkların Önlenmesi-I
8. Hafta Sağlığın Geliştirilmesi ve Hastalıkların Önlenmesi-II
9. Hafta Sağlık Davranışları ve Deneyimi: Tütün ve Sigara İçme
10. Hafta Sağlık Davranışları ve Deneyimi: Güvenli Cinsellik
11. Hafta Sağlık Davranışları ve Deneyimi: Fiziksel Aktivite
12. Hafta Sağlık Davranışları ve Deneyimi: Besinler ve Yeme Davranışı
13. Hafta Sağlık Davranışları ve Deneyimi: Alkol ve İçme Davranışı
14. Hafta Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 10
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 10
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -Health Psychology (Eds) D.F. Marks, M. Murray, B. Evans and C. Willig. 2000, London:Sage -Sağlık Psikolojisi Giriş (1999) Ülgen Okyayüz (eds.) Türk Psikologlar Derneği Yayınları: Ankara -Sağlık Psikolojisi (2000) Zuhal Baltaş (eds.), RemziKitabevi-İstanbul
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

4

3

 

3

4

 

3

2

3

3

3

3

ÖÇ2

3

4

3

5

3

 

2

 

3

 

 

 

 

ÖÇ3

3

4

3

3

 

3

4

3

4

 

5

5

5

ÖÇ4

3

4

3

3

 

3

4

3

4

 

5

5

5

ÖÇ5

 

 

5

3

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük  2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek