PSİ406


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Nöropsikolojik Testler PSİ406 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Emel ERDOĞAN BAKAR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste amaç öğrencilerin nöropsikolojik değerlendirme alanında teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgiler ve sınırlılıklar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders çocuklar ve yetişkinlerde nöropsikolojik değerlendirilmeye odaklanmaktadır. Derste ayrıca, temel nöropsikoloji teorileri, tarihçe, bilişsel fonksiyonun değerlendirmede kullanılan testler ve ilişkili istatistiksel prensipler ele alınıp değerlendirilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin bu ders ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Psikolojik ölçümler ile ilgili teorik ve etik konularda bilgi sahibi olma 2. Yetişkinlik ve çocukluk döneminde sık kullanılan nöropsikolojik testlerini uygulayabilme, puanlayabilme ve yorumlayabilme hakkında bilgi sahibi olma 3. Nöropsikolojik değerlendirme alanında uygulayabilme 4. Yaptığı nöropsikolojik değerlendirmenin sonuçlarını sözelleştirebilir ve/veya rapor yazabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Nöropsikolojik Değerlendirmeye Giriş
2. Hafta Ders 1: Ölçme Hakkındaki İlkeler: Geçerlilik, Güvenirlik, Hata ve Standardizasyon
3. Hafta Ders 2: Nöropsikoloji Teorileri, Tarihsel Süreç ve Sık Kullanılan Nöropsikolojik Testler
4. Hafta Chapter 3: Dikkatin Değerlendirilmesi (Stroop Test TBAG Form-Uygulama ve Pratik)
5. Hafta Chapter 4: Dikkatin Değerlendirilmesi (Stroop Test TBAG Form-Puanlama ve Raporlama)
6. Hafta Chapter 5: Dikkatin Değerlendirilmesi (Cancellation Test-Uygulama ve Pratik)
7. Hafta Chapter 6: Dikkatin Değerlendirilmesi (Cancellation Test-Puanlama ve Raporlama)
8. Hafta Chapter 5: Öğrenmenin Değerlendirilmesi (Serial Digit Learning Tests-Uygulama ve Pratik)
9. Hafta Chapter 6: Öğrenmenin Değerlendirilmesi (Serial Digit Learning Tests-Puanlama ve Raporlama)
10. Hafta Vak'a Örnekleri
11. Hafta Vak'a Örnekleri
12. Hafta Öğrenci Sunumları-I
13. Hafta Öğrenci Sunumları-II
14. Hafta Öğrenci Sunumları-III
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kolb, B. & Whishaw, I.Q. (2009). Fundamentals of Human Neuropsychology. NY, NY: Worth Publishers. Lezak, M. D., Howieson, D. B, & Loring, D.W. (2004). Neuropsychological Assessment, 4th ed. NY, NY: Oxford University Press. Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer E. (2013). BİLNOT-Yetişkin: Ekler (Cilt I). Konya: Eğitim Kitabevi Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer E. (2013). BİLNOT-Yetişkin: Ekler (Cilt II). Konya: Eğitim Kitabevi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

4

3

4

2

 

4

2

2

1

2

4

 

ÖÇ2

 

3

4

2

2

 

 

4

1

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

2

 

4

3

 

4

4

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

3

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek