PSİ406


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Nöropsikolojik Testler PSİ406 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Emel ERDOĞAN BAKAR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste amaç öğrencilerin nöropsikolojik değerlendirme alanında teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgiler ve sınırlılıklar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders çocuklar ve yetişkinlerde nöropsikolojik değerlendirilmeye odaklanmaktadır. Derste ayrıca, temel nöropsikoloji teorileri, tarihçe, bilişsel fonksiyonun değerlendirmede kullanılan testler ve ilişkili istatistiksel prensipler ele alınıp değerlendirilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin bu ders ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Nöropsikolojik değerlendirmenin aşamaları ve temel prensiplerini tanımlayabilir. 2. Nöropsikolojik testlerin psikometrik özelliklerini açıklar. 3. Nöropsikolojik değerlendirme sırasında dikkate alınması gereken etik standartlar ve prosedürleri içselleştirir. 4. Yetişkinlik ve çocukluk döneminde sık kullanılan testlerinin sonuçlarını yorumlayabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Nöropsikolojik Değerlendirmeye Giriş
2. Hafta Ders 2: Ölçme Hakkındaki İlkeler: Geçerlilik, Güvenirlik, Hata ve Standardizasyon Psikolojik
3. Hafta Ders 3: Nöropsikoloji Teorileri, Tarihsel Süreç ve Sık Kullanılan Nöropsikolojik Testler
4. Hafta Ders 4: Dikkatin Değerlendirilmesi (Stroop Test TBAG Form-Uygulama ve Pratik)
5. Hafta Ders 5: Dikkatin Değerlendirilmesi (Stroop Test TBAG Form-Puanlama ve Raporlama)
6. Hafta Ders 6: Dikkatin Değerlendirilmesi (İşaretleme Testi-Uygulama ve Pratik)
7. Hafta Ders 7: Dikkatin Değerlendirilmesi (İşaretleme Test-Puanlama ve Raporlama)
8. Hafta Ders 8: Öğrenmenin Değerlendirilmesi (Sayı Dizilerini Öğrenme Testi-Uygulama ve Pratik)
9. Hafta Ders 9: Öğrenmenin Değerlendirilmesi (Sayı Dizilerini Öğrenme Testi-Puanlama ve Rapolama)
10. Hafta Vak'a Örnekleri
11. Hafta Vak'a Örnekleri
12. Hafta Öğrenci Sunumları-I
13. Hafta Öğrenci Sunumları-II
14. Hafta Öğrenci Sunumları-III
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar  Ders sorumlusu tarafından hazırlanan power point sunular  Ders sorumlusu tarafından önerilen makale ve videolar Önerilen Ek Kaynaklar  Cohen R. J. & Swerdlik M. E.(1999) Psychological Testing and Assessment (4th Ed), Boston: Mc Graw Hill  Lezak MD (1997) Principles of neuropsychological assesment. In: Feinberg TE, Farah MJ (eds.), Behavioral neurology and neuropsychology. New York: McGrow-Hill.  Savaşır I, Şahin N (1995) Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R) El Kitabı. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları  Raven JC,Court JH, Raven J (1992) Manual for Raven’s Standard Progressive Matrices. Oxford: Oxford Psychologists Pr.  Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E. (2013). Nöropsikolojik Testlerin Yetişkinler için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT-Yetişkin (Cilt I) Konya: Eğitim Yayınevi.  Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E. (2013). Nöropsikolojik Testlerin Yetişkinler için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT-Yetişkin (Cilt II) Konya: Eğitim Yayınevi.
Staj / Uygulama There is no internship for this course
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

4

4

2

2

3

1

3

2

2

2

2

2

ÖÇ2

5

4

4

2

2

3

1

3

2

2

2

2

2

ÖÇ3

2

2

1

1

1

4

4

4

4

4

2

5

4

ÖÇ4

2

2

4

2

2

3

2

2

2

3

3

3

3

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek