PSİ403


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikoterapi Teknikleri PSİ403 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 40 43 125 3 5

Ders Sorumluları Yrd. Doç. Dr. Meltem ANAFARTA ŞENDAĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin herhangi bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Psikopatolojilerin psikolojik tedavilerine yönelik yaklaşımların literatürde baskın olarak vurgulanan temel psikoterapi kuramları çerçevesinde tanıtılması.
Dersin İçeriği Bu derste öncelikle farklı psikoterapi yaklaşımlarında ortak olarak vurgulanan vaka formülasyonu kavramı tanıtılmakta ve öğrencilerden belirli vaka örneklerine uyarlamaları beklenmektedir. Ayrıca, ilgili literatürde temel olarak vurgulanan psikoterapi kuramları aktarılmakta, kuramlar birbirleriyle çeşitli boyutlarda (kişilik kuramları, patoloji kuramları, terapi kuramları ve teknikleri) kıyaslanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Vaka formülasyonu kavramı, aşamaları ve uygulamaları konusunda bilgi kazanmak 2- Vaka formülasyonu uygulama becerisi edinmek 3- Farklı psikoterapi yaklaşımlarını tanıyarak kıyaslayabilmek ve eleştirel yaklaşabilmek 4- Psikoterapi tekniklerinin farklı gruplara, farklı patolojilere uygulanabilirliğini değerlendirmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Psikoterapi nedir? Psikoterapist kimdir?
2. Hafta Vaka Formülasyonu
3. Hafta Vaka Formülasyonu - Uygulama
4. Hafta Psikoanalitik Terapi
5. Hafta Birey Merkezli Terapi
6. Hafta Birey Merkezli Terapi
7. Hafta Davranış Terapisi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Davranış Terapisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi
10. Hafta Bilişsel Davranışçı Terapi
11. Hafta Aile Sistemleri Terapisi
12. Hafta Aile Sistemleri Terapisi
13. Hafta Eklektik Yaklaşımlar (Kuramlararası Model, Prochaska)
14. Hafta Terapi Etkinliği
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 10
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 30
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Corey, G. (2005). Theory and Practice of Counseling and Psychotehrapy. Brook/Cole:CA Köroğlu, E. & Türkçapar H. Psikoterapi Yöntemleri (Kuramlar ve Uygulama Yönergeleri). Hyb Yayıncılık.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

2

 

 

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

3

3

ÖÇ3

5

5

2

1

3

2

 

3

 

 

4

4

4

ÖÇ4

 

3

5

 

 

 

2

 

 

2

5

3

3

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek