PSİ403


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikoterapi Yaklaşımları PSİ403 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 40 43 125 3 5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Meltem ANAFARTA ŞENDAĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin herhangi bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Psikoterapi tanım, amaç ve süreçlerinin hem genel hem de temel kuramlar kapsamında tanıtılması
Dersin İçeriği Bu derste öncelikle psikoterapi ve psikoterapist tanımı, psikoterapide süreç mekanizması ve etkinlik-etkililik kavramları tanıtılır. Ayrıca, kuramlar üstü bakış açısıyla vaka formülasyonu aktarılır vaka örnekleriyle formülasyon uygulamaları yapılır. Dersin devamında ise temel psikoterapi yaklaşımları kişilik, psikopatoloji ve psikoterapi modelleri kapsamında karşılaştırmalı olarak tanıtılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Psikoterapi alanıyla ilgili temel kavramları tanımlar, 2- Psikoterapi yaklaşımlarını etkili ve etkinlik boyutlarında değerlendirir, 3- Kendisine sunulan vakaların formülasyonunu farklı yaklaşımlara göre oluşturur, 4- Farklı psikoterapi yaklaşımlarını karşılaştırır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Psikoterapi/psikoterapist tanımı ve tarihsel değişimler
2. Hafta Psikoterapi süreç mekanizması,
3. Hafta Psikoterapi araştırmaları: Etkinlik ve etkililik çalışmaları
4. Hafta Vaka formülasyonu: Tanım ve aşamalar
5. Hafta Vaka formülasyonu: Uygulama
6. Hafta Psikanalitik/psikodinamik terapi yaklaşımları
7. Hafta Birey merkezli terapi yaklaşımı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Birey merkezli terapi yaklaşımı: Vaka uygulaması
10. Hafta Davranışçı terapiler
11. Hafta Davranışçı terapiler: Vaka uygulaması
12. Hafta Bilişsel davranışçı terapiler
13. Hafta Bilişsel davranışçı terapiler: Vaka uygulaması
14. Hafta Bütünleştirici ve eklektik yaklaşımlar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Eels, T. D. (2016). Psikoterapi vaka formülasyonu el kitabı (Çev. G.M. Bağcı). İstanbul: Litera Yayıncılık. • Norcross, J. C., Karpiak, C. P., & Santoro, S. O. (2005). Clinical psychologists across the years: The division of clinical psychology from 1960 to 2003. Journal of Clinical Psychology, 61(12), 1467-1483. • Oltmanns, T. F., Neale, J. M., & Davison, G. C. (2003). Anormal davranışlar psikolojisinde vaka çalışmaları (Çev. Ed.: İ. Dağ). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları (Orijinal Yayın Tarihi, 1995). • Sharf R. S. (2014). Psikoterapi ve psikolojik danışma kuramları: Kavramlar ve örnek olaylar. (Çev Ed.: N. Voltan Acar) Ankara: Nobel Yayıncılık (Orijinal Yayın Tarihi, 2012). • Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği (2018). https://www.psikolog.org.tr/tr/files/folder/etik-yonetmeligi-x389.pdf
Staj / Uygulama Ders kapsamında staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

3

4

5

5

3

2

2

4

1

3

1

2

ÖÇ2

5

3

5

1

3

5

4

2

2

1

1

1

1

ÖÇ3

4

5

5

1

1

3

1

5

1

3

2

4

2

ÖÇ4

5

5

5

1

3

1

1

4

3

2

1

1

3

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek