İNG301


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Mesleki Yabancı Dil 2 ING 301 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 14 35 35 105 3 5

Ders Sorumluları Lecturer Murat ARSLAN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin izlenebilmesi için ileri derecede İngilizce bilgisi gerekmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı; literatürde yaygın olarak kullanılan kelimelerin genel bir tekrarını yapmaktır. Bu arada, öğretim elemanları, kursa katılan öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda ders akışında değişiklikler yapabilir.
Dersin İçeriği Kurs, temel teknik terimleri, alanda teorik ve uygulamalı sahalarda bir kaynak oluşturacak konular aracılığıyla sunmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Öğrenciler, akademik çalışmalarda İngilizce ile iletişim kurabilecek duruma geleceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Review and Special Uses of Definite Article and O
2. Hafta Definitions of Common Nouns; Articles with Names of Body Parts and Illnesses
3. Hafta Review of Reference Forms; Using Demonstrative Determiner + Noun Phrase
4. Hafta Demonstrative Forms versus The and It/Them references; Reference Forms with such Ödev konuları öğrencilere bildirilir.
5. Hafta Overview of Restrictive Clauses; Review of Reduced Relative Clauses
6. Hafta Type of Relative Clauses Modifying Objects
7. Hafta Psychoanalysis Reading and Discussion 1
8. Hafta Psychoanalysis Reading and Discussion 2
9. Hafta Alfred Adier's theory reading and discussion
10. Hafta Carl Rogers theory reading and discussion
11. Hafta Maslow theory reding and discussion
12. Hafta Carl Gustav Jung Theory reading and discussion 1
13. Hafta Carl Gustav Jung Theory reading and discussion 2
14. Hafta Making Deductions from Past Evidence, Expressing Guesses about Past Situations, Results of Unreal Conditions, Predicting the Completion of a Future Event
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Evans, V., FCE Use of English 1 & FCE Use of English 2 (Express Publishing)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

   3      5   3 4