İNG202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Mesleki Yabancı Dil I ING 202 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 14 35 35 105 3 3

Ders Sorumluları Lecturer Fatma Hande ALPER
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin izlenebilmesi için ileri derecede İngilizce bilgisi gerekmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Kurs, öğrencilere farklı okuma parçalarının yanı sıra, kendilerinde okuma hevesi uyandıracak farklı kültürlerden konular ve sonrasında onların içerdiği yeni kelimeleri öğretmeye yönelik egzersizleri yapmalarını imkan sağlar.
Dersin İçeriği Dersin içeriği ; öğrencilere temel dil becerilerini ileri düzeyde pratik yaparak geliştirmelerine ve bu yeteneklerini kendi alanlarında uygulayabilmeleri fırsatını vermektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İleri düzeyde dil becerileri ile donanımlı öğrencilerin, kendi uzmanlık alanlarında İngilizce yayınları takip edebilir duruma gelmeleri.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Psychological point of view
2. Hafta Reading and Discussing Personality theories
3. Hafta Psychotic Disorders reading and discussion 1
4. Hafta Psychotic Disorders reading and discussion 2
5. Hafta Personality Disorders Reading and Discussion
6. Hafta Brain Functions and Destruction
7. Hafta Anxiety disorders reading and discussion
8. Hafta Schizophrenia reading and discussion
9. Hafta Kleptomania reading and discussion
10. Hafta Depression reading and discussion
11. Hafta Autism reading and discussion
12. Hafta Personality Disorder Reading and Discussicon
13. Hafta Manic Disorder reading and Discussion
14. Hafta obsession-impulsion
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Evans, V., FCE Use of English 1 & FCE Use of English 2 (Express Publishing)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

        3 5    3

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek