İST416


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İST416 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
28 14 96 138 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul İST 407 Zaman Dizileri Analizi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Finansal zaman serilerin çözümlenmesi ve yorumlanması içi gerekli olan yöntem, tekniklerin ilgili yazılım kullanıllanılarak uygulamalı olarak öğretilmesidir.
Dersin İçeriği Ders finanssal zaman serisi olarak ortaya çıkan verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması için gerekli olan yöntem ve teknikleri kapsar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Finanasal zaman serilerini getiriler olarak betimlemek 2. Finansal zaman serilerinin analizini yapmak 3. Finansal zaman serilerinin istatistiksel modelini kurmak 4. Finansal zaman serilerisin model aracılığı ile öngörüsünü yapmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Finansal zaman serileri ve özellikleri: Durağan ve duğan olmayan finansal süreçler.
2. Hafta Varlıkların getirleri: Basit getiri, bileşiklendirilmiş getirler.
3. Hafta Getirilerin dağılım özellikleri: Getirilerin betimsel istatistikleri.
4. Hafta Getirilerin durağan süreç modelleri : Düzgün ve mevsimsel ARMA(p,q)
5. Hafta Gerçek veri üzerinde laboratuvar uygulamaları.
6. Hafta Durağan olmayan finansal süreç modelleri ARIMA(p,d,q)
7. Hafta Gerçek veri üzerinde laboratuvar uygulamaları.
8. Hafta Trent ve fark durağan süreçler. Birim kok testi
9. Hafta ARMA(p,q) hatalı regresyon modelleri.
10. Hafta Gerçek veri üzerinde laboratuvar uygulamaları.
11. Hafta Koşullu değişen varyans modelleri: ARCH modelleri. ARCH etkisi testi.
12. Hafta Genelleştirilmiş ARCH modelleri
13. Hafta Gerçek veri üzerinde laboratuvar uygulamaları.
14. Hafta Gerçek veri üzerinde laboratuvar uygulamaları.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%) 10
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Tsay, Ruey,S.,(2010) Analysis of Financial Time Series, Third Edition, Wiley. 2. Roman Kozhan (2010) Financial Econometrics with EVIEWS, Ventus Publishing 3. Zivot, E., J. Wang (2003) Modelling Financial Time Series With S-Plus, Springer.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

ÖÇ1

 54 355        

ÖÇ2

 544454 44    4

ÖÇ3

 4 4 4 4 4 4  4     

ÖÇ4

544444  4 4   4