İŞL402


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KARAR DESTEK SİSTEMLERİ İŞL402 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 70 112 3 4

Ders Sorumluları Prof. Dr.Hadi GÖKÇEN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bilgi sistemleri ile ilgili genel giriş tanımlamalarından, yönetim bilgi sistemleri ve bilgi sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılan araç ve metodolojilerin öğretilmesinden (veri tabanı tasarımı dahil) sonra karar vericinin yarı yapısal ve yapısal olmayan kararları verirlerken, bilgi teknolojisini ve çözüm modelleri kullanarak onlara yardımcı olan Karar Destek Sisteminin (KDS) oluşturulmasını öğretmek.
Dersin İçeriği Bilgi sistemlerine giriş ve bilgisayara dayalı bilgi sistemleri, bilgi sisteminin geliştirilmesinde kullanılan araçlar, veritabanı yönetim sistemleri, bilgi sistemi geliştirme yaklaşımları, İletişim ve ağ sistemleri, internet ve e-ticaret, karar destek sistemleri (KDS), KDS geliştirme ve Excel uygulamaları, Veri odaklı KDS- Veri ambarı ve Veri Madenciliği, Yapısal Sorgulama Dili (SQL) içeriğinden oluşmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bilgi sistemlerini modelleyebilme, karar destek sistemi geliştirebilme ve temel SQL sorgu yapabilme yeteneği.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ: Bilgi ve ilgili kavramlar, sistem ve  sistem kavramları, sistem yaklaşımı, Yönetimde karar verme
2. Hafta BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ: Karar tipleri, bilginin filtrelenmesi, Bilgi sistemleri ve tipleri
3. Hafta BİLGİSAYARA DAYALI BİLGİ SİSTEMLERİ: Veri işleme sistemleri, Yönetim bilgi sistemleri ve ilgili konular, Karar destek sistemleri
4. Hafta BİLGİSAYARA DAYALI BİLGİ SİSTEMLERİ: Karar destek sistemleri, Ofis Otomasyon Sistemleri, Yapay Zekâ ve Uzman Sistemler, Üst yönetim destek sistemleri
5. Hafta BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE KULLANILAN ARAÇLAR: Akış şemaları, Veri akış diyagramları, Yapısal dil, Karar tabloları, Karar ağaçları, HIPO
6. Hafta VERİTABANI TASARIMI VE YÖNETİMİ:  Verinin Kaynakları ve Veri Yönetimi, Veritabanı Modelleri, VTYS Bileşenleri
7. Hafta VERİTABANI TASARIMI VE YÖNETİMİ: İlişkisel Veritabanı Tasarımı
8. Hafta VERİTABANI TASARIMI VE YÖNETİMİ: İlişkisel Veritabanı Tasarımı
9. Hafta BİLGİ SİSTEM GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI : Sistem Geliştirme Hayat Çevrimi (SGHÇ), Prototipleme, Uygulama Yazılım Paketleri, Son Kullanıcı Geliştirmesi, CASE (Bilgisayar Destekli Sistem/Yazılım Mühendisliği) Araçları, Nesne Yönelimli Metodoloji, Karma metodoloji
10. Hafta İLETİŞİM VE AĞ SİSTEMLERİ: Ağ topolojileri, İletişim ağ tipleri İNTERNET VE ELEKTRONİK TİCARET; İnternet, İntranet ve ekstranet, Elektronik ticaret ve ilgili kavramlar
11. Hafta KARAR DESTEK SİSTEMLERİ-Genel :  KDS genel tanımlar, özellikleri, bileşenleri, fonksiyonları, model geliştirme aşamaları, grup karar destek sistemleri ve alternatifleri, Model tabanı Yönetimi, Kullanıcı Arayüzü Yönetimi, Veri Yönetimi
12. Hafta KDS GELİŞTİRME - EXCEL UYGULAMALARI
13. Hafta KDS GELİŞTİRME - EXCEL UYGULAMALARI
14. Hafta Veri odaklı KDS- Veri ambarı ve Veri Madenciliği, Yapısal Sorgulama Dili (SQL)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Gökçen, H., Yönetim Bilgi Sistemleri, Palme yayıncılık, 2007 2. Turban, E. ve Aranson, J.E., Liang, T.P., , Decision Support Systems and Intelligent Systems, 7th Ed., Prentice-Hall, 2005. 3. Laudon, K.C. ve Laudon, J.P., Management Information Systems, 9th Ed., Prentice-Hall, 2005
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi