TUR102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türkçe II: Sözlü Anlatım TUR102 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14 14 28 56 2 2

Ders Sorumluları Okt. Oya Nefise TOKER
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere Türk Dilinin özellikleriyle kuralları ve temel dilbilgisi verilir. Ayrıca, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma becerilerini kazandırmak için uygulamalar yapılır.
Dersin İçeriği Türk Dili bilincinin geliştirilmesi; dil-düşünce ilişkisinin öneminin vurgulanması, bilimsel ve teknolojik alanda üretken, yaratıcı olunması için dil-düşünce ilişkisinin geliştirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Dilin niteliği ve özelliklerini kavrayabilme. 2- Türkçe’nin özelliklerini kavrayabilme. 3- Okuma, anlama ve anlatma, kendini ifade edebilme konularında kendilerini geliştirebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Anlatım özellikleri; Sözlü anlatım, Yazılı Anlatı
2. Hafta Metin Oluşturma (Bir metni oluştururken doğru tümcelerin nasıl kurulacağı, anlatılmak istenene göre bu tümcelerin nasıl ilişkilendirileceği, metin içinde düşüncelerin nasıl sıralanacağı, etkileyici bir metnin nasıl oluşturulacağı, kuralları ve örnekleriyle açıklanır.)
3. Hafta Plan; Paragraf Kurma; Anlatım Biçimleri
4. Hafta Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri
5. Hafta Tek Kişilik Sözlü Anlatım Türleri
6. Hafta Sunu (Brifing), Konferans, Seminer
7. Hafta Toplu Anlatım Türleri; Açıkoturum-Panel-Forum
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Sempozyum-Söyleşi-Görüşme (Mülakat)-Tartışma- Münazara
10. Hafta Yazılı Anlatım Türleri
11. Hafta Rapor ve Rapor Yazma Teknikleri; Rapor Türleri (Đnceleme, Denetleme, Araştırma Raporu)
12. Hafta Makale-Deneme-Köşe Yazısı
13. Hafta Eleştiri-Bilimsel Makale
14. Hafta Çeşitli Ortamlarda Dilin Kullanımı Uygulamaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

 

 

 

PY2

 

 

 

PY3

 

 

 

PY4

 

 

 

PY5

 

 

 

PY6

 

 

 

PY7

 

 

 

PY8

 

 

 

PY9

 

 

 

PY10

5

5

5

PY11

 

 

 

PY12

 

 

 

PY13

 

 

 

PY14

 

 

 

PY15

 

 

 

PY16

 

 

 

PY17

 

 

 

PY18

 

 

 

PY19

 

 

 

PY20

 

 

 

PY21

 

 

 

PY22

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek