TUR101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türkçe I: Yazılı Anlatım TUR101 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14 14 28 56 2 2

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere Türk Dilinin özellikleriyle kuralları ve temel dilbilgisi verilir. Ayrıca, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma becerilerini kazandırmak için uygulamalar yapılır.
Dersin İçeriği Türk Dili bilincinin geliştirilmesi; dil-düşünce ilişkisinin öneminin vurgulanması, bilimsel ve teknolojik alanda üretken, yaratıcı olunması için dil-düşünce ilişkisinin geliştirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Dilin niteliği ve özelliklerini bilir. 2. Türkçenin özelliklerini kavrar; okuma, anlama ve anlatma, kendini ifade edebilir. 3. Sosyal bilimler öğrencileri insan ilişkilerinde ve iş yaşamında iyi ve doğru iletişim kurabilme yeteneği kazanır. 4. Resmi yazışmaları eksiksiz ve yanlışsız yapabilme becerisi kazanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dil (Tanımı, Özellikleri ve Nitelikleri) Anadil ve anadili kavramlarıyla dile ilişkin diğer kavramların anlamları
2. Hafta - Anadil; ölçünlü dil (standart dil); lehçe, ağız, argo, özel diller (meslek dilleri, grup dilleri) - Konuşma Dili, Türkçenin Söyleyiş Özellikleri (Konuşma diline ilişkin kimi özelliklerin örneklerle anlatımı.)
3. Hafta Yazı Dili ve Türkçenin Yazım Kuralları. Vurgu, tonlama ve yabancı sözcüklerin vurgusu. Türkçedeki sesler ve sesletimleri; Ezgi
4. Hafta Noktalama İmleri (Düşüncelerin yazılı olarak aktarılışında anlaşılabilirlik açısından büyük önemi olan ( nokta, virgül vb) noktalama imlerinin örneklerle anlatımı.)
5. Hafta Türkçenin Özellikleri. Yapısal Özellikleri , Kaynaksal Özellikleri, Anlamsal Özellikleri Anlatım Yolları
6. Hafta Anlatım Yolları
7. Hafta - Türkçenin Bugünkü Durumu - Türkçedeki yabancı sözcükler, Kısaltmalar - Dil Kullanımındaki Yanlışlar
8. Hafta - Anlam ve Yapı Bakımından Yanlışlar, Çeviri Yanlışları
9. Hafta - Anlatım ve Söyleyiş Bozuklukları
10. Hafta - Yanlış anlamda kullanma - Amaca uygun sözcük kullanma - Sözcüğü cümlede uygun yerde kullanma
11. Hafta - Resmi Yazışmalar ve Yazışma Teknikleri
12. Hafta - Dilekçe-özgeçmiş-başvuru yazısı
13. Hafta - Resmi Yazılar; Tutanak, Karar, Karar Özeti
14. Hafta Çeşitli Ortamlarda Dilin Kullanımı (sunum, soru, açıklama vb)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Notları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

 

 

 

 

PY2

 

 

 

 

PY3

 

 

 

 

PY4

 

 

 

 

PY5

 

 

 

 

PY6

 

 

 

 

PY7

 

 

 

 

PY8

 

 

 

 

PY9

 

 

 

 

PY10

5

5

5

5

PY11

 

 

 

 

PY12

 

 

 

 

PY13

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

PY16

 

 

 

 

PY17

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

PY19

 

 

 

 

PY20

 

 

 

 

PY21

 

 

 

 

PY22

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek