RPD462


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Girişimcilik ve İnovasyon RPD 462 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 - - - 50 50 142 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Olcay YILMAZ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin mezun olduklarında istihdam edilebilme olasılıklarını artırabilecek, alanlarına yönelik girişimcilik özelliklerini kazandırmaktır. Bu doğrultuda öğrencilerin girişimcilik ve iş kurma süreçleri ile ilgili temel bilgileri edinmeleri bununla birlikte PDR alanında yaratıcı düşünme yöntemleri kullanarak iş modeli nasıl geliştirebileceklerine ilişkin metodolojiyi öğrenmelerine yardımcı olunarak, mezun olduklarında işe yerleşme/iş kurmaya yönelik becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Girişimcilik kavramı, Psikolojik danışma ve rehberlik alanında girişimciliğin önemi ve uygulama alanları, iş kurma süreci, PDR’de yeni iş fikri geliştirme yöntemleri, İş modeli ve iş planı aşamaları, inovasyon kavramı ve inovasyonun çeşitli yönleri, PDR’de yenilikçi düşüncelere örnekler, iş planı sunumu.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda başarılı olan öğrencinin elde edeceği öğrenim kazanımları şöyledir; 1. Girişimcilikle ilgili temel kavramları öğrenir, 2. Psikolojik danışma ve rehberlik alanında girişimciliği nasıl kullanabileceğini kavrar, 3. PDR’de yeni bir iş fikrini nasıl geliştireceğini öğrenir, 4. İnovasyon ve inovasyon tekniklerini öğrenir, 5. PDR alanında inovasyonu nasıl yöneteceğini bilir, PDR alanına uygun bir iş modelini girişimcilik ve inovasyon ilkelerini kullanarak geliştirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriği ve gerekliliklerinin açıklanması Girişimciliğe giriş, tanım ve kavramlar
2. Hafta Psikolojik danışma ve rehberlik alanında girişimciliğin önemi Psikolojik danışma ve rehberlik alanında girişimciliğin uygulama alanları
3. Hafta Girişimcilik Türleri Girişimcinin özellikleri
4. Hafta İşletme Türleri PDR’de yeni iş fikri geliştirme yöntemleri İş kurma süreci: Mevcut bir işletmeyi satın alma yaklaşımı İş kurma süreci: Franchising modeli
5. Hafta İş kurma süreci: PDR alanında yeni bir iş (start-up) kurma
6. Hafta İş modeli ve iş planı aşamaları
7. Hafta İş planı geliştirme
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İnovasyon kavramı İnovasyonla elde edilebilecek stratejik yararlar İnovasyonda 4P Modeli
10. Hafta İnovasyonun çeşitli yönleri (Kademeli, platform, süreksiz, bilgiye dayalı inovasyon, inovasyonda yaşam döngüsü) İnovasyon süreci
11. Hafta İnovasyon stratejileri geliştirmek Bireysel inovasyon teknikleri
12. Hafta Girişimciliğin Desteklenmesi Profesyonel iş iletişimi, ağ oluşturma Yatırımcıya hızlı sunuş, Asansör konuşması teknikleri
13. Hafta Kanvas İş Modeli, İş planı sunumu,
14. Hafta İş planı sunumu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%) 40
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Aydınlık, A.Ü. (2017). Girişimcilik (2. Bs.). İstanbul: Beta. Tidd, J., Bessant, J., & Pavitt, K. (2005). Managing innovation integrating technological, market and organizational change. John Wiley and Sons Ltd. Fletcher, T. B., & Hinkle, J. S. (2002). Adventure based counseling: An innovation in counseling. Journal of Counseling & Development, 80(3), 277-285.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

PY1

5

5

5

5

5

5

PY2

3

3

3

3

3

3

PY3

4

4

4

4

4

4

PY4

2

2

2

2

2

2

PY5

3

3

3

3

3

3

PY6

1

1

1

1

1

1

PY7

4

4

4

4

4

4

PY8

1

1

1

1

1

1

PY9

1

1

1

1

1

1

PY10

 

 

 

 

 

 

PY11

3

3

3

3

3

3

PY12

3

3

3

3

3

3

PY13

2

2

2

2

2

2

PY14

2

2

2

2

2

2

PY15

2

2

2

2

2

2

PY16

1

1

1

1

1

1

PY17

5

5

5

5

5

5

PY18

5

5

5

5

5

5

PY19

3

3

3

3

3

3

PY20

1

1

1

1

1

1

PY21

4

4

4

4

4

4

PY22

3

3

3

3

3

3

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek