RPD352


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Aile Danışmanlığı RPD352 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 20 62 3 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Z. Gülden BİLAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programından mezun olacak Okul Psikolojik Danışmanı adaylarına, aile ve evlilik danışmanlığı konularında gerekli bilgileri kazandırmak
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin psikolojik danışma alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Evlilik ve aile ile ilgili temel kavramları açıklayabilir 2- Evlenme, evlilikte uyumsuzluk-çatışma-şiddet ve nedenlerini ifade edebilir 3- Evilik öncesi danışmanın gereklerini söyleyebilir 4- Evlilik ve aile danışmasının tarihsel gelişimini açıklayabilir 5- aile danışmasının gerekçelerini söyleyebilir 6- Aile danışması ile ilgili farklı kuramları, bu kuramlara ilişkin temel kavram ve teknikleri ifade edebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Evlilik olgusu, evlenme nedenleri, evlilikte uyumsuzluk-şiddet ve nedenleri
2. Hafta Evlilik öncesi danışma ve gerekçesi
3. Hafta Aile danışmasının tarihsel gelişimi ve nedenleri
4. Hafta Bir sistem olarak aile
5. Hafta Aile yaşam döngüsü
6. Hafta Aile danışmasına giriş
7. Hafta Aile terapisinin temel kavramları
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Bowen aile terapisi
10. Hafta Stratejik aile terapisi
11. Hafta Yapısal aile terapisi
12. Hafta Yaşantısal aile terapisi
13. Hafta Bilişsel-Davranışsal aile terapisi
14. Hafta Genel tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Nichols, P.Michael. (2013). Aile Terapisi: Kavramlar ve Yöntemler. (Çev., Okhan Gündüz). İstanbul: Kaknüs Yayınları 2- Özuğurlu, Kurban. (2013). Evlilik Raporu. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

PY1

5

PY2

2

3

    

PY3

 

 

 

PY4

 

3

2

 

2

 

PY5

      

PY6

      

PY7

 

 

 

 

 

 

PY8

 

 

 

 

 

 

PY9

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

 

 

PY11

 

 

1

 

 1

PY12

 

 

 

 

 

 

PY13

 

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

PY16

 

 

 

 

 

 

PY17

 

 

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

 

 

PY19

 

3

2

 

2

 

PY20

 

 

 

 

 

 

PY21

 

 

 

 

 

 

PY22

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek