RPD351


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sosyal Beceri Eğitimi RPD351 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 20 40 102 3 4

Ders Sorumluları Assist.Prof.Dr. Seray Olçay Gül
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Sosyal beceriler, sosyal yeterlik ve yetersizlik hakkında bilgi sahibi olma, sosyal beceri eğitim yöntemlerini uygulama bilgi ve becerisi kazanmaktır.
Dersin İçeriği Sosyal becerilere ilişkin tanım, kuram ve sınıflandırmaların, sosyal yeterlik ve yetersizliğin, sosyal beceri eğitimine ilişkin uygulamaların tartışıldığı bir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin elde edeceğim öğrenim kazanımları şöyledir: 1. Sosyal beceriler, sınıflandırması, sosyal yeterlik ve yetersizliğe ilişkin bilgi sahibi olma. 2. Sosyal beceri eğitimi uygulamalarına ilişkin bilgi sahibi olma. 3. Sosyal beceri eğitim yöntemlerini uygulama becerisine sahip olma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sosyal beceri tanım ve kuramları
2. Hafta Sosyal beceri tanım ve kuramları
3. Hafta Sosyal yeterlik ve yetersizlik
4. Hafta Sosyal becerilerin sınıflandırması
5. Hafta İlişki başlatma ve sürdürme becerileri
6. Hafta Grupla bir işi yürütme becerileri
7. Hafta Duygulara yönelik beceriler
8. Hafta Saldırgan davranışlarla baş etme becerileri
9. Hafta Stres durumuyla başa çıkma becerileri
10. Hafta Problem çözme becerileri
11. Hafta Sosyal beceri eğitim yöntemleri
12. Hafta Sosyal beceri eğitim yöntemleri
13. Hafta Sosyal beceri eğitim programları
14. Hafta Sosyal beceri eğitim programlarının etkililiğine ilişkin çalışmaların incelenmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Vuran, S. (Ed.) (2012). Sosyal yeterliklerin geliştirilmesi: Sosyal beceri yetersizliği göösteren çocuklar için (Öğretmen adayları ve öğretmenler için). Ankara: Vize Yayıncılık. - Akkök, F. (1996). İlköğretimde sosyal becerilerin geliştirilmesi: Öğretmen elkitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. - Bacanlı, H. (1999). Sosyal beceri eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

5

5

5

PY2

5

5

5

PY3

3

3

3

PY4

 

 

 

PY5

 

 

 

PY6

2

2

2

PY7

 

 

 

PY8

 

 

 

PY9

 

 

 

PY10

 

 

 

PY11

 

 

 

PY12

 

 

 

PY13

2

2

2

PY14

 

 

 

PY15

 

 

 

PY16

 

 

 

PY17

 

 

 

PY18

 

 

 

PY19

5

5

5

PY20

 

 

 

PY21

 

 

 

PY22

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek