RPD308


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojik Danışma Kuramları RPD308 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 70 112 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mustafa KILIÇ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı psikolojik danışma kuramlarının temel kavramlarını, ilkelerini, tekniklerini, insan doğasına bakışlarını ve danışma sürecinin nasıl işlediğini incelemektir
Dersin İçeriği Bu derste psikolojik danışma ile ilgili ortaya konmuş yaklaşımlar işlenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrenciler elde edeceği kazanımlar şunlardır. 1. Psikolojik danışma ile ilgili ortaya konmuş yaklaşımların temel kavramlarını, ilkelerini, tekniklerini, insan doğasına bakışını ve danışma sürecini açıklayabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Psikolojik danışmanın temelleri
2. Hafta Psikanalitik Yaklaşım
3. Hafta Adler’in Bireysel Psikoloji Yaklaşımı
4. Hafta Varoluşçu Psikolojik Danışma Kuramı
5. Hafta Birey Merkezli Psikolojik Danışma Kuramı
6. Hafta Gestalt Psikolojik Danışma Kuramı
7. Hafta Davranışçı Psikolojik Danışma Kuramı
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Bilişsel Davranışçı Terapi
10. Hafta Bilişsel Terapi
11. Hafta Gerçeklik Terapisi
12. Hafta Transaksiyonel Analiz
13. Hafta Cinsel işlev bozukluklarında psikoterapi
14. Hafta Genel değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Akkoyun, F. (1998). Psikolojide işlemsel çözümleme yaklaşımı. Ankara: Nobel. Akkoyun, F. (2001). Gestalt terapi. Ankara: Nobel Altıntaş, E., & Gültekin, M. (2003). Psikolojik danışma kuramları. İstanbul: Alfa. Corey, G. (2005). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulamaları (T. Ergene, Çev.). Ankara: Mentis. Geçtan, E. (1981). Psikanaliz ve sonrası. İstanbul: Hürriyet. Perls, F. S., Hefferline, R. F., & Goodman, P. (1992). Gestalt terapisi: İçimizdeki çocuk (N. Erkmen, Çev.). İstanbul: Söz. Karahan, T. F., & Sardoğan, M. E. (2016). Psikolojik danışma ve psikoterapide kuramlar. Ankara: Nobel. Murdock, N. L. (2018). Psikolojik danışma ve psikoterapi kuramları. Ankara: Nobel. Sharf, R. S. (2016). Psikoterapi ve psikolojik danışma kuramları: Kavramlar ve örnek olaylar. Ankara: Nobel. Türkçapar, M. H. (2009). Bilişsel terapi. Ankara: HYB.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

ÖÇ1

PY1

5

PY2

 

PY3

 

PY4

 

PY5

 

PY6

 

PY7

 

PY8

 

PY9

 

PY10

 

PY11

 

PY12

 

PY13

 

PY14

 

PY15

 

PY16

 

PY17

 

PY18

 

PY19

 

PY20

4

PY21

 

PY22

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek