RPD307


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Mesleki Rehberlik ve Danışma RPD307 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 Soru- yanıt, Problem çözme, Örnek olay incelemesi 80 122 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Emel Ültanır
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Mesleki danışmanlık ve rehberlik ile ilgili temel kavramları tanımak. Ergenlerin mesleki planlamaya doğru analitik bakış açıları elde etmek. Mesleki rehberlik ve mesleki gelişim çalışmalarının başından itibaren gelişen danışmanlık kuramlarını tanımlamak
Dersin İçeriği Mesleksel ya da kariyer danışmanlığı, birey ya da grupla kariyer gelişimi ile ilgili konularda (meslek seçimi, karar verme, iş stresi, iş arama vb.) profesyonel bir danışmanın yürüttüğü formal bir ilişki biçimi ile ilgili konular.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin elde edeceği öğrenim çıktıları şöyledir: 1. Kariyerle ilgili kavramları tanıyabilir 2. Kariyeri etkileyen faktörleri açıklayabilir. 3. Dünyada ve Türkiye'de mesleki danışmanlık ve rehberlik tarihsel gelişimini ayrıt edebilir. 4. Yetenekleri, ilgileri ve meslek seçimini etkileyen değerleri açıklayabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş; tanışma, ders içeriği, kaynaklar ve değerlendirme hakkında bilgi Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığına Giriş
2. Hafta Meslek seçimi ilgili kavramlar, meslek seçimi önemi
3. Hafta Mesleki Rehberlik ve Danışmanlığının Tarihçesi ve Gelişimi
4. Hafta Meslek seçiminde yetenekler, ilgiler ve değerler
5. Hafta Meslek Seçimi Kuramları Özellik Faktör Kuramı ve İşe Uyum Kuramı
6. Hafta Holland’ın Tipoloji Kuramı
7. Hafta Psikanalitik Kuramlar : Adler, Roe, Myers-Briggs Tipleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Çocukluk Döneminde Kariyer Gelişimi
10. Hafta Gelişim Kuramları: Super ve Gizberg
11. Hafta Gottfredson’un Daraltma-Uzlaşma Kuramı
12. Hafta Karar kuramları
13. Hafta Sosyal Öğrenme Kuramı
14. Hafta Kariyer Eğitim Programları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 10
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kuzgun, Y. (2000). Meslek danışmanlığı: Kuramlar ve uygulamalar. Ankara: Nobel Yayınevi. Sharf, R. S. (1992). Applying career development theory to counseling (3rd Ed.). California: Brooks/Cole. Zunker, V. G. (2002). Career counseling. Applied concepts of life planning (6th Ed)). California: Brooks/Cole. Gibson, R.L ve Mitchell, M.H. (2006). Introduction to Career Counseling fo the 21st. Century. Yeşilyaprak, (2012). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

3

 

 

 

PY2

 

 

 

4

PY3

 

 

 

 

PY4

 

 

 

 

PY5

 

 

 

 

PY6

 

 

 

 

PY7

 

 

 

 

PY8

 

 

 

 

PY9

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

PY11

 

 

 

 

PY12

 

 

 

 

PY13

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

PY16

3

5

5

5

PY17

 

 

 

 

PY18

 

4

4

4

PY19

 

 

 

 

PY20

 

 

 

 

PY21

 

3

3

3

PY22

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek