RPD307


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Mesleki Rehberlik ve Danışma RPD307 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 80 122 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mehmet Güven
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere mesleki rehberlik ve danışma konusunda kuramsal bilgiler kazandırarak onların mesleki rehberlik ve danışma uygulamaları dersine ve meslek seçimine yardım sürecine hazırlanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders, meslek seçimiyle ilgili kavramlar, meslek seçimi sürecinin başlıca aşamaları, mesleğin ve meslek seçiminin insan yaşamındaki yeri ve önemi, meslek seçimine yardım hizmetlerinin tarihsel gelişimi, meslek seçimini etkileyen faktörler, meslek seçimi ve meslek gelişimiyle ilgili kuramlar, meslek danışmanlığının ilke ve tekniklerini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenci; Meslek seçimiyle ilgili kavramları açıklar. Mesleğin ve meslek seçiminin insan yaşamındaki yeri ve önemini açıklar. Meslek seçimine yardım hizmetlerinin tarihsel gelişimini bilir. Meslek seçimini etkileyen faktörleri açıklar. Meslek seçimi ve meslek gelişimiyle ilgili kuramları açıklar. Mesleki rehberliğin ilkelerini bilir ve benimser. Mesleki rehberlik ve danışmanın tekniklerini bilir. Bireylere meslek seçimi sürecinde nasıl yardımcı olunması gerektiğini bilir. Bir psikolojik danışman olarak mesleki rehberlik ve danışma sürecindeki rolünün farkına varır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı Meslek seçimi konusuna giriş Bireyin kendini ve seçeneklerini bilmesi Meslek seçimine ilişkin temel kavramlar
2. Hafta Meslek seçimi sürecinin başlıca aşamaları Meslek seçiminin insan yaşamındaki yeri ve önemi Meslek seçimine yardım hizmetlerinin tarihsel gelişimi
3. Hafta Meslek psikolojisinden kariyer psikolojisine geçiş Türkiye’de meslek rehberliğinin gelişimi MYK Ulusal Meslek Standardı – Kariyer Psikolojik Danışmanı
4. Hafta Meslek seçimini etkileyen faktörler
5. Hafta Meslek seçimini etkileyen faktörler İlgi, yetenek ve mesleki değerlerin belirlenmesinde kullanılan ölçme araçları
6. Hafta Meslek seçimi ve meslek gelişimiyle ilgili kuramlar: Özellik-FaktörKuramı, Holland’ın Kişilik Kuramı
7. Hafta Karar kuramları Roe’nun ihtiyaç kuramı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Ginzberg ve arkadaşlarının mesleki gelişim kuramı Super’ın Rol Kuramı Mesleki gelişim görevleri Mesleki olgunluk
10. Hafta Öz kavramı ve meslek seçimi Isaacson’a Göre Mesleki Gelişim Süreci Gottfredson’un Daraltma ve Uzlaşma Kuramı
11. Hafta Meslek danışmanlığının ilke ve teknikleri Bireysel özelliklerin incelenmesi Meslek rehberliği ve danışmanlığında ölçme araçlarının kullanımı
12. Hafta Meslekler ve eğitim olanakları hakkında bilgi verme İlköğretimde meslek rehberliğinin amaçları
13. Hafta Kendini ve meslekleri incelemeyi geliştiren ve engelleyen etmenler Karar verme becerisi geliştirme
14. Hafta Bireysel mesleki danışma Meslek rehberliği ve danışmanlığında grup etkinlikleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar DERS KİTABI Kuzgun, YILDIZ (2014). Meslek Rehberliği ve Danışmanlığına Giriş, 6. Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. YARDIMCI KAYNAKLAR Yeşilyaprak, B. (Editör)(2012). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı, Ankara: Pegem Akademi. Kuzgun, Y. (2003). Meslek Danışmanlığı: Kuramlar, Uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kuzgun, Y. (1998). Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi. Ankara: ÖSYM Yayınları. Kuzgun, Y. (1998). Kendini Değerlendirme Envanteri El Kitabı. Ankara: ÖSYM Yayınları. Kuzgun, Y. & Bacanlı, F. (2005). Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Kullanılan Ölçme Araçları ve Programlar Dizisi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Zunker, V.G. (1989). Career Counseling: Applied Concepts of Life Planning. Pacific Grove, C.A: Brooks Cole. Sharf,S.Richard(2017).Kariyer gelişim kuramlarının kariyer danışmasına uygulanması. Feride Bacanlı ve Kemal Öztemel (Çeviri editörleri), Pegem Akdemi. Çoban, A. E. (2017). “Mesleki rehberlik”, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Ed. Mehmet Güven), Ankara: Anı Yayıncılık.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

3

 

 

 

PY2

 

 

 

4

PY3

 

 

 

 

PY4

 

 

 

 

PY5

 

 

 

 

PY6

 

 

 

 

PY7

 

 

 

 

PY8

 

 

 

 

PY9

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

PY11

 

 

 

 

PY12

 

 

 

 

PY13

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

PY16

3

5

5

5

PY17

 

 

 

 

PY18

 

4

4

4

PY19

 

 

 

 

PY20

 

 

 

 

PY21

 

3

3

3

PY22

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek