RPD306


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Davranıs Bozuklukları RPD306 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 Seminer 25 Soru- yanıt, Tartışma Anlatım Örnek Olay incelemesi 60 127 3 5

Ders Sorumluları Prof.Dr. Mustafa KILIÇ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin ön kosulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Davranış bozukluklarının; 1) Tarihsel gelişimini anlayabilme. 2) Oluşumunu ve nedenlerini görebilme 3) Klasik sınıflandırma ve güncel DSM tanı ölçütlerini öğrenme 4) Psikolojik bozuklukları tanıma 5) Müdahale boyutunda özellikle, “Koruyucu Ruh Sağlığı” açısından bireylere yardımcı olabilme
Dersin İçeriği Öğrencilerin , normal ve normaldışı davranış bozukluklarının nedenlerini , kriterlerini ve sınıflandırılması ile ilgili temel kavram ve anlayışlar kazanmaları
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve basarılı olan öğrencilerin Davranıs Bozuklukları alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar sunlardır. 1) Davranıs Bozukluklarının nedensel etkileri ve bakıs açılarına iliskin bilgi sahibi olur. 2) Klinik değerlendirme tanı ve tedavi yaklasımlarına yönelik bilgi edinir. 3) Davranıs bozuklukları hakkındaki kuramsal bilgiye basvurarak bireylerin gösterdiği belirtileri tanır. 4) Davranıs bozukluğu sınıflamalarını tanır ve davranıs sağlığının korunabilmesi için gerekli yönlendirmeyi yapar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giris; tanısma, ders içeriği, kaynaklar ve değerlendirme hakkında bilgi
2. Hafta Tarih Boyunca Normal Dışı Davranış
3. Hafta Normal Dışı Davranışların Oluşumu ve nedenleri
4. Hafta Normallik ve Arormallik Kavramları
5. Hafta Nevrozlar ve Psikozların Ayırt Edici Özellikleri
6. Hafta Semiyoloji (Ruhsal Durum Muayenesi)
7. Hafta Semiyoloji (Ruhsal Durum Muayenesi)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Duygu Durum Bozuklukları
10. Hafta Anksiyete Bozuklukları
11. Hafta Şizofreni ve Benzeri Bozukluklar
12. Hafta Psikoaktif Madde Kullanımına Bağlı Bozukluklar
13. Hafta Cinsel Uyum Sorunları
14. Hafta Yeme Bozuklukları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1) Geçtan Engin (1974) Çağdaş İnsanda Normal Dışı Davranışlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. Ankara 2) Köroğlu Ertuğrul. (2005). DSM IV. TR Tanı Ölçütleri. Başvuru El Kitabı. Hekimler Yayın Birliği. Ankara. 3) Köroğlu Ertuğrul ve Güleç Cengiz. (2006) Psikiyatri Temel Kitabı. Nobel Tıp Kitapevleri. 4) Öztürk, M.O (1995). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Ankara: hekimler Yayın Birliği. 5) Tükel, R. veÇakır, S. Psikiyatri. (2014). İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi. Nobel Tıp Kitapevleri. İstanbul. 6) 6) Nussbaum, A. M. (2015). DSM-5 Yönelimli Tanısal Görüşme (E. Köroğlu, Çev.). Ankara: HYB
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

5

5

5

5

PY2

 

 

 

 

PY3

 

 

 

 

PY4

5

5

5

 

PY5

 

 

 

 

PY6

 

 

 

 

PY7

 

 

 

 

PY8

 

 

 

 

PY9

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

PY11

 

 

 

 

PY12

 

 

 

 

PY13

5

5

5

5

PY14

3

 

2

 

PY15

 

 

 

 

PY16

 

 

 

 

PY17

3

3

3

3

PY18

 

 

 

 

PY19

 

 

 

 

PY20

5

5

5

5

PY21

 

 

 

 

PY22

 

 

 

 


* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek