RPD306


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Davranıs Bozuklukları RPD306 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 Seminer 25 Soru- yanıt, Tartışma Anlatım Örnek Olay incelemesi 60 127 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Emel Ültanır
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin ön kosulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı 1.Anormal davranıs anlayısının tarihsel gelisimini anlayabilmek, 2-Davranıs Bozuklukları konusunda farklı bakıs açılarını ayırt etmek, 3-Davranıs Bozuklukları sınıflamalarını DSM-5 açısından inceleyebilmek.
Dersin İçeriği Öğrencilerin davranıs bozuklukları ile ilgili genel bilgiler kazanmalarını, DSM-5 ölçütlerine göre, davranıs bozukluklarının tanımlamaları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve basarılı olan öğrencilerin Davranıs Bozuklukları alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar sunlardır. 1. Davranıs Bozukluklarının nedensel etkileri ve bakıs açılarına iliskin bilgi sahibi olur. 2. Klinik değerlendirme tanı ve tedavi yaklasımlarına yönelik bilgi edinir. 3. Davranıs bozuklukları hakkındaki kuramsal bilgiye basvurarak bireylerin gösterdiği belirtileri tanır. 4. Davranıs bozukluğu sınıflamalarını tanır ve davranıs sağlığının korunabilmesi için gerekli yönlendirmeyi yapar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giris; tanısma, ders içeriği, kaynaklar ve değerlendirme hakkında bilgi Psikopatolojinin tarihçesi
2. Hafta Nedensel etkiler ve bakıs açıları
3. Hafta Sınıflandırma ve teshis
4. Hafta Panik ve Kaygı Bozuklukları
5. Hafta Duygudurum Bozuklukları ve İntihar
6. Hafta Somatoform ve Dissosiyatif Bozukluklar
7. Hafta Yeme Bozuklukları ve Obesite
8. Hafta Kisilik Bozuklukları
9. Hafta Maddeye Bağlı Bozukluklar
10. Hafta Cinsel Varyantlar, Taciz ve İşlev Bozuklukları
11. Hafta Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
12. Hafta Bilişsel Bozulmalar
13. Hafta Çocukluk ve Ergenlikteki Bozukluklar
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Öztürk, M.O (1995). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Ankara: hekimler Yayın Birliği. Butcher, J. N., Mineka, S, ve Hooley, J. M. (2013). Anormal Psikoloji: Temel Kavramlar. (Çev. Okhan Gündüz) Kaknüs Psikoloji. Cirhinlioğlu, F. G. (2001). Çocuk Ruh Sağlığı ve Gelişimi: Okulöncesi Dönem. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. DSM V
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

4

4

4

4

PY2

2

2

2

2

PY3

 

 

 

 

PY4

4

4

4

4

PY5

2

2

2

2

PY6

2

2

2

2

PY7

 

 

 

 

PY8

 

 

 

 

PY9

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

PY11

4

4

4

4

PY12

 

 

 

 

PY13

5

5

5

5

PY14

5

5

5

5

PY15

4

4

4

4

PY16

 

 

 

 

PY17

5

5

5

5

PY18

5

5

5

5

PY19

 

 

 

 

PY20

 

 

 

 

PY21

4

4

4

4

PY22

4

4

4

4

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek