RPD305


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kisilik Kuramları RPD305 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 80 122 3 5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Z.Gülden BİLAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin kişilik ve kişilik gelişimiyle ilgili temel kavram ve ilkeler, kişiliği oluşturan altyapılar, kişilik gelişimini etkileyen faktörler ve kişilik gelişimi ile ilgili kuramlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Kişilikle ilgili temel kavramlar; kişiliğin altyapıları; kişiliğin gelişimini etkileyen faktörler; kişilik gelişimini açıklayan kuramlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve basarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar sunlardır; 1- Kişilik ve kişilik gelişimiyle ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklayabilir. 2- Kişiliği oluşturan altyapıları ifade edebilir. 3- Kişilik gelişimini etkileyen faktörleri açıklayabilir. 4- Kişilik gelişimini açıklayan farklı kuramları, bu kuramların temellerini -kavramlarını ve güçlü-zayıf yanlarını açıklayabilir. 5- Kişilik gelişiminin çok faktörlü yapısını açıklayabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kişilik: tanımı ve ilgili kavramlar
2. Hafta Kişiliği araştırma yöntemleri
3. Hafta Psikanalitik Yaklaşım: Sigmund Freud
4. Hafta Yeni Freud'cu Kuramlar: Alfred Adler ve Carl Gustav Jung
5. Hafta Yeni Freud'cu Kuramlar: Karen Horney, Henry S.Sullivan
6. Hafta Yeni Freud'cu Kuramlar: Erich Fromm, Erik Erikson
7. Hafta Ayırıcı özellik yaklaşımı: Gordon Allport, Henry Murray, Raymond B. Cattell
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Davranışçı Kuramlar: J.B.Watson, B.F.Skinner, A.Bandura
10. Hafta Davranışçı Kuramlar - devam
11. Hafta Biyolojik Yaklaşım: H.Eysenck
12. Hafta Bilişsel Yaklaşım: Kelly
13. Hafta İnsancıl ve Varoluşsal Yaklaşımlar: Carl Rogers, Abraham Maslow, K.Goldstein
14. Hafta Genel Değrlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 60
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Burger, J.M. (2006). Kisilik. İstanbul: Kaknüs Yayınları 2- Öğretim Üyesinin uygun gördüğü diğer yardımcı kaynaklar.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

PY1

5

5

5

5

5

PY2

     

PY3

     

PY4

3

3

3

 

2

PY5

     

PY6

 

3

3

2

3

PY7

     

PY8

     

PY9

     

PY10

     

PY11

     

PY12

     

PY13

     

PY14

     

PY15

     

PY16

     

PY17

     

PY18

     

PY19

4

 

4

  

PY20

 

 

 

 

 

PY21

 

 

 

 

 

PY22

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek