RPD304


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Rehberlikte Program Gelistirme RPD304 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 50 92 3 4

Ders Sorumluları Prof. Dr. Yusuf Gürcan ÜLTANIR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Program geliştirmede elde edilen yeterlikleri öğretim planları üzerine transfer edebilme ve öğretim planlarını intern/ formative değerlendirme yoluyla sürekli geliştirebilme.
Dersin İçeriği Program tanımları, program düzenleme ve program geliştirme ilişkisi, Eğitim Felsefesinin ve Anayasada tanım bulan Atatürk İlkelerinin programlar üzerindeki yansımaları, program geliştirme kuramları ve ölçütleri, program türleri, program değerlendirme kavramları ve program değerlendirme hamleleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrenciler elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1. Bir dersin eğitim boyutunda kültüre dayalı bilgi temellerini kurabilir, 2. Program boyutlarının bütünselliğini sorgulayabilir (kamusal alanda paylaşma türü demokratik gerekliliklere açık olma).
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Program tanımları; Programın boyutları
2. Hafta Program düzenleme ve program geliştirme Eğitim Felsefesinin (Idealizim, Pragmatizm, Prograsivizm, Existansiyalizm ve Construktivizim) program üzerindeki etkileri
3. Hafta Eğitim Felsefesinin program üzerindeki etkileri
4. Hafta Atatürk İlkelerine dayalı ölçütlerin, Anayasadaki Eğitim olgusun Milli Eğitim Şura Kararlarının Programlar üzerindeki etkileri Hedef Taksonomileri
5. Hafta Program tasarımı ve modeller Program düzenine ilişkin kuramlar İhtiyaç saptama
6. Hafta Program revizyonunda Türkiye Örnekleri Program Revizyonu / Program Reformu ve Program Geliştirme arasındaki farklar
7. Hafta Program revizyonunda ABD’den örnekler
8. Hafta Vize Sınavı
9. Hafta Program Değerlendirme Kavramları Formal, Nonformal ve Informal Eğitimin AB standartlarına yönelik tanım
10. Hafta Program değerlendirme araştırmalarında kullanılan kavramlar Program değerlendirme yaklaşımları
11. Hafta Program değerlendirme türleri
12. Hafta Program değerlendirme türleri
13. Hafta Rehberlik çerçeve plan örnekleri Okul rehberlik hizmetleri yıllık çalışma programı örnekleri
14. Hafta Okul öncesi eğitimde sınıf rehberlik programı içeriği İlköğretim sınıf rehberlik programı içeriği Ortaöğretim rehberlik programı içeriği Lise rehberlik programı içeriği
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Demirel, Ö. (1999). Eğitimde Program Geliştirme Kuramdan Uygulamaya Pegem Yayıncılık Çelenk, S., Tertemiz, N. & Kalaycı, N. (2000). İlköğretim Programları ve Gelişmeler Nobel Yayınevi Daurer; G. (2001) Der Pragmatismus als Philospophie Ertürk, S. (1968) Program Geliştirme Yelken Yayınları Gutek, L.G. (2001). Eğitimde Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar Ütopya Dizisi Külahoğlu, Ş. (2004). Okul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programlarının Geliştirilmesi Pegem Yayıncılık Meyer, H.L. (2001) Einführung in die Curriculum Methodologie Kösel Verlag Mittere, J. Realismus oder Konstruktivismus ? Wahrheit oder Beliebigkeit pedocs DIPF Robinsohn,S.B. (1972). Curriculumentwicklung in der Diskussion Klett.Schwann Verlag Sandkühler H.J. Idealismus Şura Kararlarında Milli Eğitimin Temel Amaçları Steger, M. (WS 08/09) Konstruktivismus in Komplexitaet als Herausforderung T.C. Anayasası Ültanır, Y.G. (2016). Program Değerlendirme Nobel Yayınevi Varış, F. (1996). Eğitimde Program Geliştirme Alkım Yayınevi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

5

5

5

PY2

3

3

3

PY3

2

2

2

PY4

 

 

 

PY5

4

4

4

PY6

 

 

 

PY7

4

4

4

PY8

 

 

 

PY9

 

 

 

PY10

 

 

 

PY11

 

 

 

PY12

 

 

 

PY13

 

 

 

PY14

 

 

 

PY15

5

5

5

PY16

 

 

 

PY17

 

 

 

PY18

4

4

4

PY19

 

 

 

PY20

4

4

4

PY21

 

 

 

PY22

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek