RPD304


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Rehberlikte Program Gelistirme RPD304 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 50 92 3 4

Ders Sorumluları Dr. Şefika TATAR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Eğitimde program geliştirme temel kavramları, ilkeleri, program geliştirme ve modelleri incelenerek, eğitim programları ile okul PDR hizmetleri ve okul PDR programları ilişkisini kurma ve okul PDR programları geliştirme becerisi kazanmak
Dersin İçeriği Derste, eğitimde program geliştirme, program geliştirme yaklaşımları, program geliştirme modelleri, okul PDR programları ve modelleri, Okul PDR programı hazırlama ve planlama, Okul PDR hizmetleri programının amaçlarının ve içeriğinin belirlenmesi, program tasarımı, Okul PDR programının uygulanması, eğitimde program değerlendirme, program değerlendirme modelleri ve okul PDR programlarının değerlendirilmesi gibi konular bulunmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alan öğrenci - Eğitimde program geliştirmede temel kavramları açıklar - Program geliştirme yaklaşım ve modellerini kavrar - Okul PDR programları ve modellerini kavrar - Okul PDR programı hazırlama ve planlama sürecini açıklar - Okul PDR hizmetleri programının amaç ve içerik belirleme sürecini açıklar - Okul PDR programının uygulanma sürecini kavrar - Eğitimde program değerlendirme sürecini tanır - Program değerlendirme modellerini tanır - Okul PDR programlarının değerlendirilmesi sürecini kavrar
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel kavramlar ve eğitim programı tanımı, içeriği
2. Hafta Eğitim programı türleri ve unsurları
3. Hafta Program geliştirme yaklaşımları
4. Hafta Program geliştirme modelleri
5. Hafta Okul PDR programları ve modelleri
6. Hafta Okul PDR programları ve modelleri
7. Hafta Okul PDR programı hazırlama ve planlama
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Okul PDR hizmetleri programının amaç ve içeriğini belirleme
10. Hafta Okul PDR programının tasarlanması
11. Hafta Okul PDR programının uygulanması
12. Hafta Program değerlendirme modelleri
13. Hafta Okul PDR programlarının değerlendirilmesi
14. Hafta Okul PDR programlarının değerlendirilmesi, sonuç ve değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Erkan , Serdar (2018). Psikolojik danışma ve rehberlikte program geliştirme. 2. Baskı, Ankara: Pegem Akademi - Demirel, Özcan. (2009). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi - Ertürk, S.(1982). Program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları. - Varış, Fatma (1988). Program Geliştirme, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

ÖÇ7

ÖÇ8

ÖÇ9

PY1

5

5

5

3

3

2

2

5

2

PY2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PY5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY20

3

3

3

3

3

3

3

3

3

PY21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY22

5

5

5

5

5

5

5

5

5

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek