RPD303


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri RPD303 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 80 122 3 5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Türkan ÖNCÜ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkosulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Çocukluk, ergenlik, genç yetiskinlik gelisim dönemlerinin kısaca gözden geçirilerek bu dönemlerdeki uyum sorunları ve bunlarla basa çıkma yollarının incelenmesidir.
Dersin İçeriği Çocukluk, ergenlik, genç, orta ve ileri yetiskinlik gelisim dönemlerinin kısaca gözden geçirilerek bu dönemlerdeki uyum sorunları ve bunlarla basa çıkma yollarının incelenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve basarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar sunlardır; 1- Yasam boyu gelisim dönemlerinin normal özelliklerini bilmek normalden yola çıkarak uyumsuz olanı tanılayabilmek. 2- Uyum sorunlarının üstesinden gelmede isabetli çözümler getirebilmek. 3- Bireyin çevresiyle sağlıklı ve uyumlu iliskiler kurabilmesinde yardımcı olmak. 4- Uyum sorunlarını asabilmede danısan kisilere gerektiğinde profesyonel yardımdan yararlanma bilincini kazandırmak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bebeklik ve çocukluk dönemlerinde toplumsal ve duygusal gelisim. Bağlanma kuramı ve bağlanma sorunları
2. Hafta Anne baba tutumları, çocuk yetistirme tarzları, aile ve okulla ilgili uyum sorunları
3. Hafta Çocuğun duygusal gelisimini etkileyen özel durumlar: hastalıklar, ölüm, ana-babanın bosanması, çocuk ihmali ve istismarı, evlat edinme ve üvey ana-baba.
4. Hafta Çocukluk döneminde duygusal ve davranıssal sorunlar ve basa çıkma yolları. Kaygı bozuklukları (ayrılık kaygısı), Alıskanlıklar, tuvalet eğitimi ve sorunları, korkular, okul fobisi, kıskançlık, söz dinlememe.
5. Hafta Çocukluk döneminde davranıssal sorunlar: çalma, yalan söyleme, öfke ve saldırganlık, içe kapanıklık.
6. Hafta Çocukta ileri derecede ruhsal bozukluklar ve basa çıkma yolları: yaygın gelisimsel bozukluklar, Otizm, Asperger bozukluğu, Rett bozukluğu, Çocukluk çağı dezintegratif bozukluğu (Heller sendromu), baska türlü adlandırılamayan yaygın gelisimsel bozukluk.
7. Hafta Dikkat eksikliği ve yıkıcı davranıs bozuklukları: Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu (DEHB), Karsı gelme bozukluğu (KGB), Davranıs bozukluğu (DB).
8. Hafta Çocukluk ve ergenlik çağı duygu durum bozuklukları: Depresyon, Bipolar bozukluklar (Manidepresif), Kaygı bozuklukları: obsesif-kompulsif bozukluk.
9. Hafta Ergenlik dönemi uyum sorunları ve basa çıkma yolları: Yeme bozuklukları, ergen suçluluğu, alkol ve madde bağımlılığı, kusak çatısmaları, intihar, sizofreni.
10. Hafta Ergenlik döneminde kimlik kazanımı, fiziksel ve bedensel değisimlerle ilgili uyum sorunları.
11. Hafta Genç yetiskinlik döneminde is ve meslek seçimi, ve is yasamında uyum sorunları, aile kurma ve es seçimi, ana-babalık rolleri ve uyum sorunları.
12. Hafta Orta yetiskinlikteki gelisim süreçleri ve uyum sorunları. Bedensel, bilissel, cinsel değisimler (menopoz, andropoz) ve bunlarla bas etme yolları.
13. Hafta Orta yıllarda is ve meslek yasamı sorunları, emekliliğe uyum sağlama.
14. Hafta İleri yetiskinlikte fiziksel ve bilissel alanlardaki değisimlere uyum sağlama, Demans ve Alzheimer hastalığı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Psikolojik Sağlığımızı Nasıl Koruruz? I – Çocukluk ve Ergenlik - Psikolojik Sağlığımızı Nasıl Koruruz? II – Yetiskinlik ve Yaslılık Editörler: A.Nuray Karancı, Faruk Gençöz, Özlem Bozo. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Toplum ve Bilim Merkezi. - Okul Çağı Çocuklarının Terapisi. Irvin P.Yalow. Genel Editör: Hilda Kessler. - Okul Öncesi Çocuklarıın Terapisi. Irvin P.Yalow. Genel Editör: Hans Steiner.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

4

1

3

4

PY2

4

3

5

4

PY3

5

5

5

4

PY4

5

5

5

5

PY5

2

2

3

5

PY6

3

3

3

3

PY7

4

5

4

4

PY8

4

4

5

3

PY9

  

4

3

PY10

  

4

2

PY11

4

5

5

5

PY12

 

5

4

1

PY13

5

5

5

5

PY14

5

5

5

5

PY15

1

1

2

2

PY16

3

3

4

1

PY17

3

4

5

2

PY18

3

4

5

2

PY19

4

5

5

3

PY20

1

2

3

 

PY21

2

3

4

1

PY22

4

4

4

3

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek