RPD302


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması RPD302 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
14 28 40 60 142 3 6

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mehmet Güven
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Öğrencilerin bu dersi alabilmeleri için RPD 307 Mesleki Rehberlik ve Danışma dersini almış ve başarılı olmuş olması zorunludur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, meslek rehberliği ve danışmanlığı alanında kullanılan ölçme araçlarını uygulama, değerlendirme ve sonuçlarını danışanla görüşme, meslekleri inceleme, mesleki rehberlik için etkinlik geliştirme, etkinliği uygulama ve değerlendirme konularında bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Meslek rehberliği ve danışmanlığı ilke ve teknikleri, meslekleri inceleme, meslek danışmanlığında bireysel ve grupla görüşme teknikleri, meslek danışmanlığında kullanılan ölçme araçlarını uygulama ve değerlendirme, mesleki rehberliğe yönelik etkinlik geliştirme, etkinliği uygulama ve değerlendirme, yapılan uygulamaların rapor edilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenci; Meslek rehberliği ve danışmanlığında kullanılan bilgi verme yollarını kullanır. Meslek rehberliği ve danışmanlığının ilke ve tekniklerini meslek seçimine yardım sürecinde kullanır. Meslek seçimi ve meslek gelişimiyle ilgili kuramlardan yararlanır. Meslek rehberliği ve danışmanlığında kullanılan ölçme araçlarını tanır ve danışanlar için uygun ölçme araçlarını belirler. Mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçlarını uygular ve değerlendirir. Mesleki grup rehberliği programlarını ve etkinliklerini inceler. Mesleki rehberlikte kullanmak amacıyla grup rehberliği etkinliği geliştirir. Geliştirdiği grup rehberliği etkinliğini uygular ve değerlendirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı ve ders kapsamında yapılacak çalışmaların ve uygulamaların belirlenmesi Meslek rehberliği ve danışmanlığı ilke ve teknikleri Meslek danışmanlığında ölçme araçlarının kullanımı Bireysel ve grupla görüşme teknikleri Meslek inceleme formunun incelenmesi Meslek inceleme ödevinin verilmesi
2. Hafta Kendini Değerlendirme Envanterinin (KDE) uygulama ve değerlendirilmesi Mesleki Olgunluk Ölçeğinin (MOÖ) uygulama ve değerlendirilmesi Kendisine uyguladığı KDE ve MOÖ sonuçlarına dayalı olarak kendi profilini oluşturma ve değerlendirme
3. Hafta Meslek inceleme ödevlerinin sınıfta sunumu ve teslimi
4. Hafta Meslek rehberliği ve danışmanlığıyla ilgili grup rehberliği etkinlik örneklerinin incelenmesi Meslek rehberliği için grup rehberliği etkinliği geliştirme süreci Etkinlik geliştirme ödevinin verilmesi
5. Hafta Akademik Benlik Kavramı Ölçeğinin (ABKÖ) Uygulama ve Değerlendirilmesi Meslek rehberliği için grup rehberliği etkinliği uygulama süreci
6. Hafta Uygulama okulunda uygulanmak üzere geliştirilen etkinliğin derste deneme uygulaması
7. Hafta Geliştirilen etkinliklerin derste deneme uygulaması ve teslimi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Uygulama okulu Psikolojik Danışmanıyla tanışma ve görüşme Okul Psikolojik Danışmanıyla birlikte mesleki rehberlik uygulaması dersi kapsamında okulda yapılacak çalışmaları planlama ve yazılı bir plan hazırlama Okul Rehberlik Servisince yürütülen mesleki rehberlik ve danışma uygulamalarını inceleme, gözleme ve rapor etme
10. Hafta Uygulama okulunda MOÖ ve ABKÖ’nün uygulanması, değerlendirilmesi ve rapor edilmesi
11. Hafta Uygulama okulunda KDE’nin uygulanması, değerlendirilmesi ve rapor edilmesi
12. Hafta Uygulanan ölçeklerin sonuçlarına dayalı olarak öğrencilerle bireysel mesleki görüşme yapma ve görüşmeleri rapor etme
13. Hafta Geliştirilen grup rehberliği etkinliğinin uygulama okulunda bir sınıfta uygulanması ve uygulama sürecinin “Etkinlik Değerlendirme Formu”yla değerlendirilmesi
14. Hafta Uygulama okulunda yapılan tüm çalışmaların derste sunumu, değerlendirilmesi ve tartışılması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%) 30
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 30
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Çoban, A. E. (2017). “Mesleki rehberlik”, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Ed. Mehmet Güven), Ankara: Anı Yayıncılık. Erkan, S. (2012). Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri. Ankara: Pegem Akademi. Kuzgun, Y.(2014). Meslek Rehberliği ve Danışmanlığına Giriş, 6. Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kuzgun, Y. (2003). Meslek Danışmanlığı: Kuramlar, Uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kuzgun, Y. (1998). Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi. Ankara: ÖSYM Yayınları. Kuzgun, Y. (1998). Kendini Değerlendirme Envanteri El Kitabı. Ankara: ÖSYM Yayınları. Kuzgun, Y. (2011). Akademik Benlik Kavramı Ölçeği El Kitabı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kuzgun, Y. & Bacanlı, F. (2005). Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Kullanılan Ölçme Araçları ve Programlar Dizisi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. MEB (2007). İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı İlköğretim Etkinlik Örnekleri. MEB (2011). Ortaöğretim Rehberlik ve Yönlendirme Dersi Programı Etkinlik Örnekleri. Sharf,S.Richard (2017). Kariyer gelişim kuramlarının kariyer danışmasına uygulanması. Feride Bacanlı ve Kemal Öztemel (Çeviri editörleri), Ankara: Pegem Akdemi. Yeşilyaprak, B. (Editör)(2012). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı, Ankara: Pegem Akademi. Zunker, V.G. (1989). Career Counseling: Applied Concepts of Life Planning. Pacific Grove, C.A: Brooks Cole.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

3

 

 

 

PY2

 

 

 

4

PY3

 

 

 

 

PY4

 

 

 

 

PY5

 

 

 

 

PY6

 

 

 

 

PY7

 

 

 

 

PY8

 

 

 

 

PY9

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

PY11

 

 

 

 

PY12

 

 

 

 

PY13

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

PY16

3

5

5

5

PY17

 

 

 

 

PY18

 

4

4

4

PY19

 

 

 

 

PY20

 

 

 

 

PY21

 

3

3

3

PY22

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek