RPD302


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması RPD302 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
14 28 40 Soru- yanıt, Problem çözme,Eğitim- Uygulama Örnek olay incelemesi 60 142 3 6

Ders Sorumluları Prof. Dr. Emel Ültanır - Dr. Olcay Yılmaz
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Öğrencilerin bu dersi alabilmeleri için aşağıdaki dersleri almış ve başarılı olmuş olması zorunludur: RPD 307 Mesleki Rehberlik ve Danısma.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı mesleki rehberlik ve psikolojik danışmanlıkta kullanılan bilgi verme yolları ile test ve test dışı teknikleri bireylere uygulayabilme, değerlendirebilme, ilgi, yetenek ve değerlerle ilgili testlerin sonuçlarını bireysel görüşme sonucu değerlendirebilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Uygulama yapılacak okulun belirlenmesi Uygulama okulu psikolojik danışmanı ile görüşmeler yapılması Okulda yapılacak uygulamaların planlanması Okulda yapılacak uygulamalarla ilgili ön okuma, materyal hazırlama gibi etkinliklerin yapılması Okullarda mesleki rehberlik ve danışma ile ilgili 7 farklı uygulama yapma Yapılan uygulamaların rapor edilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve basarılı olan öğrenciler elde edeceği kazanımlar sunlardır. 1. Mesleki rehberlik ve danışmada kullanılabilecek bilgi verme yollarını bilir. 2. Mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan önemli testleri tanır. 3. Mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan önemli testleri uygular ve değerlendirir. 4. Mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan test dışı teknikleri uygular. 5. Mesleki rehberlik konularında grup rehberliği yapar. 6. Öğrencilerle meslek seçimi gibi konularda mesleki danışma/görüşme yapar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı ve gerekleri, giriş
2. Hafta Teorik ders, kaynak kitapların edinilmesi, uygulama yapılacak okulu belirleme
3. Hafta KDE, ABKÖ, Mesleki Olgunluk Ölçeği, MBS
4. Hafta Uygulama yapılacak okula gitme ve ilk görüşme, okul psikolojik danışmanıyla okulda yapılması düşünülen etkinlikleri konuşma, kendisinin önerilerini ve beklentilerini öğrenme.
5. Hafta 1. Uygulamayı yapma, rapor yazma
6. Hafta 2. Uygulamayı yapma, rapor yazma
7. Hafta 3. Uygulamayı yapma, rapor yazma
8. Hafta 4. Uygulamayı yapma, rapor yazma
9. Hafta 5. Uygulamayı yapma, rapor yazma
10. Hafta 6. Uygulamayı yapma, rapor yazma
11. Hafta 7. Uygulamayı yapma, rapor yazma
12. Hafta Grup olarak geliştirilen etkinliklerin sunulması
13. Hafta Grup Olarak geliştirilen etkinliklerin sunulması
14. Hafta Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 50
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 50
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Amundson, N., Poehnell, G. ve Pattern, M. (2008). Mesleki Teleskop (Çev. F. Korkut-Owen). Ankara: Anı Yayıncılık.Bacanlı, Feride. (2006). Bir Mesleki Grup Rehberliği Programı ve Uygulama Kılavuzu. Ankara: Nobel Yayınları.Erkan, Serdar (2002). Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri. Ankara: PegemA Yayıncılık. Erkan, Serdar (2005). Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları. Ankara: PegemA Yayıncılık. Erkan, Serdar (2005). Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları II. Ankara: PegemA Yayıncılık. Eroğlu, Çiğdem Y. ve Filiz BİLGE (2001). Sınıfta Rehberlik Etkinlikleri. Ankara: Nobel Yayın- Dağıtım. Kuzgun, Y. ve Bacanlı, F. (Ed.) (2006). Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Kullanılan Ölçme Araçları ve Programlar Dizisi. Ankara. Nobel Yayınevi. Selçuk, Ziya ve Nedret GÜNER (2003). Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

3

 

 

 

PY2

 

 

 

4

PY3

 

 

 

 

PY4

 

 

 

 

PY5

 

 

 

 

PY6

 

 

 

 

PY7

 

 

 

 

PY8

 

 

 

 

PY9

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

PY11

 

 

 

 

PY12

 

 

 

 

PY13

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

PY16

3

5

5

5

PY17

 

 

 

 

PY18

 

4

4

4

PY19

 

 

 

 

PY20

 

 

 

 

PY21

 

3

3

3

PY22

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek