RPD301


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojik Danısma İlke ve Teknikleri RPD301 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 40 40 122 3 5

Ders Sorumluları Prof.Dr. Mustafa KILIÇ - Dr.Öğr.Üyesi Zeliha Gülden BİLAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı, danısma sürecinin hazırlanması, yapılandırılması ve sonlandırılması konusunda öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Profesyonel yardım , psikolojik danısma ilkeleri , psikolojik danısma süreci ve evreleri,temel psikolojik danısma beceri ve teknikleri ile bu temel beceri ve tekniklerin uygulanması
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve basarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar sunlardır; 1. Psikolojik danısma basamaklarını bilmek 2. Danısanla ilk iliskinin kurulma sürecini bilmek 3. Danısmanın sorunlarını değerlendirebilmek 4. Psikolojik danısmada amaç olusturabilmek 5. Strateji belirleyebilmek 6. Duygularla ilgili müdahaleleri bilmek 7. Bilissel müdahaleleri bilmek 8. Davranıssal müdahaleleri bilmek 9. Sonlandırma ile ilgili becerileri bilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Programı belirleme 06 Danısmada amaç olusturma 07 Strateji belirleme ve müdahale seçme
2. Hafta Psikolojik danısman olarak kendini tanıma
3. Hafta Psikolojik danısma basamak ve becerileri
4. Hafta Danısanla ilk iliskinin kurulması ve iletisim
5. Hafta Danısanın sorunlarını değerlendirme
6. Hafta Danısmada amaç olusturma
7. Hafta Strateji belirleme ve müdahale seçme
8. Hafta ARA SINAVI
9. Hafta Strateji belirleme ve müdahale seçme
10. Hafta Strateji belirleme ve müdahale seçme
11. Hafta Duygularla ilgili müdahaleler
12. Hafta Bilissel Müdahaleler
13. Hafta Davranısçı müdahaleler
14. Hafta Davranısçı müdahaleler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Harold Hackney, Sherry , Cormier. ( 2008 ) Psikolojik Danısma Đlke ve Teknikleri : Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı. ( Tuncay Ergene Seher Aydemir Sevim Çev. ) Ankara : Mentis Yayıncılık.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

ÖÇ7

ÖÇ8

ÖÇ9

PY1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PY2

 

2

    

 

 

2

PY3

 

1

3

 

3

 

 

 

 

PY4

  

5

3

4

4

4

4

 

PY5

      

 

 

 

PY6

 

2

3

   

 

 

 

PY7

      

 

 

 

PY8

      

 

 

 

PY9

    

4

 

 

 

 

PY10

      

 

 

 

PY11

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PY12

      

 

 

 

PY13

 

1

5

3

3

5

5

5

4

PY14

    

4

4

4

4

 

PY15

  

2

   

 

 

 

PY16

      

 

 

 

PY17

2

3

5

5

5

5

5

5

5

PY18

  

3

   

 

 

 

PY19

  

4

4

4

 

 

 

 

PY20

  

 

 

 

 

 

 

 

PY21

 

 

1

3

3

4

4

4

4

PY22

2

2

3

2

2

2

2

2

1

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek