RPD212


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Okullarda Gözlem RPD212 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
30 30 40 100 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Gülden BİLAL - Dr. Öğr. Gör. Ayşe IRKÖRÜCÜ KÜÇÜK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Öğrencilerin bu dersi alabilmeleri için aşağıdaki dersleri almış ve başarılı olmuş olması zorunludur: - RPD 201 Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, psikolojik danışman adayı olan öğrencilerin okul rehberlik servislerini, işleyişlerini, okul rehberlik programlarını, görevlilerin yetki ve sorumluluklarını, rehberlik etkinliklerini, ayrıca dershanelerdeki rehberlik hizmetlerini ve Rehberlik ve Araştırma Merkezinin işleyişini genel olarak tanıyıp bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Rehberlik servis ve hizmetlerinin bulunduğu kurumların ,işleyişleri ,çalışanların görev ve sorumlulukları ile yapılan etkinlikler bakımından incelenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin elde edeceği öğrenim çıktıları şöyledir: 1. Okul rehberlik servislerini tanır. 2. Okullarda çalışan psikolojik danışmanların eğitimleri, günlük çalışmaları , mesleklerine ilişkin zorlukları,mesleğin çekici buldukları yanları vb. hakkında bilgi sahibi olur. 3. Okul rehberlik programı hakkında bilgi sahibi olur. 4. Okullarda rehberlik algısı hakkında bilgilenir. 5. Okullardaki rehberlik etkinlikleri hakkında bilgilenir. 6. Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve etkinlikleri hakkında bilgi sahibi olur. 7. Dershanelerdeki rehberlik hizmetleri hakkında fikir edinir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Öğrencilerle biraraya gelerek ders programı ve dersin gerekleri hakkında bilgi verme
2. Hafta Ders programında bulunan okullardan ilkine giderek okul rehberlik servisini ziyaret etme ve oradaki meslektaşımızla tanışma
3. Hafta Okuldaki psikolojik danışmanın bir günü hakkında bilgi edinme
4. Hafta Okul rehberlik servisinin hazırladığı rehberlik programını incelemek
5. Hafta Öğrencilerle biraraya gelip çalışmaları hakkında bilgi almak
6. Hafta Okullarda rehberlik hizmetleriyle ilgili sorumluluğu bulunan diğer görevlilerin yetki ve sorumluluklarının incelenmesi
7. Hafta Okullarda rehberlik algısı
8. Hafta Rehberlik çalışmalarının gözlenip rapor edilmesi
9. Hafta Öğrencilerle biraraya gelip çalışmalarıyla ilgili bilgi almak
10. Hafta Okullarda kullanılan bireyi tanıma tekniklerini inceleme
11. Hafta Ders programında bulunan okullardan diğerine gidilerek rehberlik servisini inceleme
12. Hafta Bu okuldaki rehberlik programını inceleme
13. Hafta Öğrencilerle bir araya gelip çalışmaları hakkında bilgi almak
14. Hafta Dershanelerde rehberlik hizmetlerinin incelenmesi; RAM (Rehberlik ve Araştırma Merkezi) nin işleyişi hakkında bilgi alma ve rapor etme.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 100
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kaya, A. (2004). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Pegem A Yayıncılık
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

ÖÇ7

PY1

4

4

4

4

4

4

4

PY2

      

 

PY3

      

 

PY4

      

 

PY5

5

5

5

5

5

5

5

PY6

  

4

  

3

 

PY7

      

 

PY8

      

 

PY9

      

 

PY10

      

 

PY11

      

 

PY12

      

 

PY13

      

 

PY14

      

 

PY15

3

3

4

2

3

3

3

PY16

      

 

PY17

3

3

4

3

4

4

4

PY18

      

 

PY19

      

 

PY20

      

 

PY21

5

4

4

4

4

4

4

PY22

3

3

4

3

4

4

4

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek