RPD210


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Öğrenme Psikolojisi RPD210 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 55 97 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Gülden BİLAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin Öğrenme Psikolojisi Konusunda temel kavram ve kuramları öğrenip, bu konuda bilimsel düşünebilmeleri amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak öğrencilerin şu amaçlara ulaşmaları beklenmektedir:
Dersin İçeriği Öğrenme ile ilgili temel kavram ve ilkeler, öğrenmeyi etkileyen etkenler, öğrenme kuramları, etkili öğrenme yöntem ve teknikleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin elde edeceği öğrenim çıktıları şöyledir: 1. Öğrenme Psikolojisinin temel kavramlarını anlar. 2. Öğrenmeyi etkileyen etkenleri tartışabilir. 3. Klasik ve edimsel koşullanma sürecini ve ilkelerini kavrar , tartışabilir ve örnekler verebilir. 4. Klasik ve edimsel koşullanma arasındaki farkları anlatabilir, tartışabilir. 5. Bitişiklik ve bağ kuramını kavrayıp diğer öğrenme kuramlarından farkını açıklayabilir. 6. Sosyal öğrenme kuramını, temel ilkelerini,bu kurama göre öğrenme sürecini açıklayabilir. 7. Gestalt ve insancıl yaklaşımda öğrenme süreci ve ilkelerini tartışabilir. 8. Bilgi işleme kuramını kavrayabilir. 9. Yapılandırmacı yaklaşımı kavrar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Öğrenme psikolojisine giriş : Temel Kavramlar
2. Hafta Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
3. Hafta Davranışçı Öğrenme Kuramları
4. Hafta Klasik (tepkisel )Koşullanma
5. Hafta Klasik Koşullanma (devam)
6. Hafta Bitişiklik Kuramı
7. Hafta Bağ (Bağlaşımcılık ) Kuramı
8. Hafta Operant (edimsel) Koşullanma
9. Hafta Operant (edimsel) Koşullanma
10. Hafta İşaret-Gestalt Kuramı
11. Hafta Sosyal Öğrenme Kuramı
12. Hafta Yapılandırmacı Yaklaşım
13. Hafta Bilgiyi İşleme Kuramı
14. Hafta Hümanistik (insancıl) Öğrenme Kuramı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Schunk,H. D Çev Ed: Şahin, M Öğrenme Teorileri, Anı Yayıncılık , 2009 Senemoğlu, Nuray. Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Gönül Yayıncılık ,2007.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

ÖÇ7

ÖÇ8

ÖÇ9

PY1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PY2

      

 

 

 

PY3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PY4

      

 

 

 

PY5

      

 

 

 

PY6

3

2

3

3

3

3

3

3

3

PY7

      

 

 

 

PY8

      

 

 

 

PY9

      

 

 

 

PY10

      

 

 

 

PY11

      

 

 

 

PY12

      

 

 

 

PY13

      

 

 

 

PY14

      

 

 

 

PY15

      

 

 

 

PY16

      

 

 

 

PY17

      

 

 

 

PY18

      

 

 

 

PY19

4

5

   

4

 

4

 

PY20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek