RPD208


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sosyal Psikoloji RPD208 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
39 60 99 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Başak KARATEKE
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Sosyal psikolojiye ait temel kavramlar, araştırmalar, araştırma yöntemleri konularının işlenmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Sosyal davranışlara yön veren, sosyal etki, uyma, grup dinamiği, liderlik vb. konular içeriği oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sosyal psikoloji alanıyla ilgili elde edeceği kazanımlar: 1. Sosyal psikoloji ve bu alana dair kavramları tanımlar. 2. Sosyal psikolojinin tarihçesini Dünya geneli ve Türkiye özelinde tanımlar. 3. Sosyal psikoloji alanında kullanılan araştırma yöntemlerini açıklar. 4. Sosyal etki ve bunun sonucunda ortaya çıkan uyma davranışı türlerini tanımlar. 5. Sosyal bilginin tabii tutulduğu sosyal algı ve sosyal bilişe özgü süreçleri açıklar. 6. Tutumun nasıl oluştuğunu, hangi yöntemlerle değiştirilebileceğini açıklar. 7. Toplumsal gruplar arasında ortaya çıkan grup süreçlerini tanımlar. 8. Liderlik kavramı ve grup- lider ilişkilerini açıklar. 9. Benlik kavramını sosyal psikoloji çerçevesinde tanımlar. 10. Saldırganlığın temelleri, toplumsal alanda saldırgan davranışlar açıklar. 11. Topluluklarda ortaya çıkan problem davranışların önlenmesinde sosyal psikoloji literatüründen faydalanarak çözümler geliştirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sosyal psikolojiye giriş. Türkiye'de sosyal psikoloji çalışmaları
2. Hafta Sosyal psikolojide araştırma yöntemleri
3. Hafta Sosyal Etki ve Uyma Davranışı
4. Hafta Çoğunluğun, Azınlığın, Otoritenin Etkisi
5. Hafta Sosyal algı ve Bilişsel Süreçler
6. Hafta Tutumlar ve Tutum Değişimi
7. Hafta Tutum Değişimi ve Propaganda
8. Hafta Grup Yapısı ve Dinamiği
9. Hafta Grup Yapısı ve Dinamiği (devam)
10. Hafta Liderlik ve Gruplarda Karar Alma Süreçleri
11. Hafta Gruplar Arası Davranışlar
12. Hafta Benlik
13. Hafta Saldırganlık
14. Hafta Günlük Yaşamda Sosyal Psikoloji
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1) Kağıtçıbaşı, Ç. & Cemalcılar, Z. (2016). Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar. Evrim Yay. 2) Arkonaç, S. (2001). Sosyal Psikoloji. Alfa Yay.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

ÖÇ7

ÖÇ8

ÖÇ9

ÖÇ10

ÖÇ11

ÖÇ12

PY1

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY2

 

 

 

5

4

4

4

4

4

4

4

4

PY3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

PY4

 

 

 

4

4

4

4

4

4

4

4

4

PY5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY6

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek