RPD207


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Gelişim Psikolojisi II RPD207 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
39 85 124 3 5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Türkan ÖNCÜ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İnsan gelişimin ergenlik döneminden yaşamının sonuna kadar olan sürecin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği Ergenlik, genç yetişkinlik ve orta yetişkinlik dönemlerinin temel özellikleri, bu dönemlerin bedensel, bilişsel, duygusal, toplumsal, kişilik ve ahlak gelişimi, bu dönemlerin sorunları ve bunlarla baş etme yolları. Bu dönemlerle ilgili çeşitli kuramlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin elde edeceği öğrenim kazanımları şöyledir: 1. Bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönlerden insanın geçirdiği normal gelişim aşamalarının öğrenilmesi sonucunda normal olmayan gelişim durumlarını ayırt edebilir. 2. Ergenleri ve yetişkinleri anlayabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ergenlik döneminin genel özellikleri, kuramlar, bedensel, hormonal ce cinsel gelişimi
2. Hafta Ergenlik döneminin genel özellikleri, kuramlar, bedensel, hormonal ce cinsel gelişimi
3. Hafta Ergenlikte bilişsel gelişim
4. Hafta Ergenlikte duygusal ve toplumsla gelişim, ahlak gelişimi
5. Hafta Ergenlikte duygusal ve anababa ile yaşıt ilişkileri
6. Hafta Ergenlik döenmi sorunları ve üstesinden gelinmesi
7. Hafta Ergenlik döenmi sorunları ve üstesinden gelinmesi
8. Hafta Genç yetişkinlik döneminin genel özellikleri
9. Hafta Yetişkinlik kuramları
10. Hafta Genç yetişkinlikte bilişsel, duyuşsal ve toplumsal gelişim
11. Hafta Orta yetişkinlik dönemi, genel özellikleri, bilişsel, duygusal ve toplumsal gelişimi
12. Hafta İleri yetişkinlik dönemi genel özellikleri, bilişsel, duygusal ve toplumsal gelişimi
13. Hafta Soru-Cevap
14. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Santrock, John W. Yaşam Boyu Gelişim: Gelişim Psikolojisi. (Çev. Ed.) Galip Yüksel. Nobel Yayınları. Santrock, John W. Ergenlik. (çev.Ed) Diğdem Müge Siyez. Onur, Bekir. Gelişim Psikolojisi: Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

PY1

 

2

PY2

 

3

PY3

5

 

PY4

5

 

PY5

 

 

PY6

4

 

PY7

 

 

PY8

 

 

PY9

 

 

PY10

 

 

PY11

 

 

PY12

 

 

PY13

5

 

PY14

4

5

PY15

2

 

PY16

 

 

PY17

 

 

PY18

 

 

PY19

 

 

PY20

3

4

PY21

 

 

PY22

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek