RPD205


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Özel Eğitim RPD205 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 20 40 102 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Başak KARATEKE
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, Psikolojik Danışmanların özel gereksinimli bireyleri tanıma, eğitimlerinin planlanmasında gerekli olan bilgiye sahip olmaları ile bu bireyler ve ailelerine psikolojik destek sağlayabilmeleri için gerekli olan alt yapıyı sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Türkiye’de özel eğitim ve kaynaştırma uygulamalarının yasal zemini, özel gereksinimlere yol açan temel bozuklular, özel gereksinimi olan bireylerin aileleri ile yapılacak çalışmalara dair kuramsal bilgi içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: • Türkiye’deki özel eğitim uygulamalarının temel aldığı yasal düzenlemeleri bilir. • Özel eğitim alanının tarihsel gelişimi, ilkeleri ve temel kavramlarını açıklar. • Tanı gruplarını bilir. • Özel eğitimdeki müdahale ve eğitim stratejilerini bilir. • Öğretimin bireyselleştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar. • Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile yapılacak çalışmaları planlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriği, dersin gereklilikleri ve uygulama yönteminin tanıtılması
2. Hafta Özel eğitimle ilgili temel kavramlar, özel eğitimin ilkeleri ve tarihsel gelişimi
3. Hafta Özel eğitime dair yasal düzenlemeler, tanı grupları
4. Hafta Özel gereksinime yol açan sebepler, özel eğitimde tanı ve değerlendirme.
5. Hafta Eğitim ortamlarında sık karşılaşılan tanı grupları
6. Hafta Eğitim ortamlarında sık karşılaşılan tanı grupları (devam)
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Gelişimsel dönemlere göre özel eğitim müdahaleleri
9. Hafta Öğretimin bireyselleştirilmesi; BEP ve kaynaştırma uygulamaları
10. Hafta Farklı gruplara yönelik eğitim yaklaşımları ve öğretim stratejileri
11. Hafta Kaynaştırma eğitiminde sınıf yönetiminde etkili stratejiler, davranış yönetimi
12. Hafta Özel gereksinimli bireyler ve aileleri
13. Hafta Ailenin eğitime katılımı ve aile ile işbirliği
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Dersin Kitabı: • Diken, İ.H. (2010). İlköğretimde kaynaştırma. Ankara: Pegem Akademi. • Tomlinson, C.A. (2015). Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda karma öğretim. (Çev: S.Emir& A.Aksu). Ankara: Anı Yayıncılık. • Cavkaytar, A. (2015). Özel eğitimde aile eğitimi ve rehberliği. Ankara: Vize Yayıncılık. • Avcıoğlu, H. (2015). A’dan Z’ye BEP Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının geliştirilmesi. Ankara: Vize Yayıncılık. • Aksuna Ergenç, H. (2000). ER-GEÇGE- ERGENÇ 0-6 yaş görme engelli çocuklar gelişim envanteri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları (Yayın No: 4229)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

PY1

5

3

4

3

 

PY2

 

 

 

 

 

PY3

 

4

 

 

 

PY4

 

5

 

 

 

PY5

 

 

 

4

4

PY6

 

 

 

 

 

PY7

 

 

 

4

4

PY8

 

 

 

 

 

PY9

 

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

 

PY11

 

 

 

 

 

PY12

 

 

4

5

4

PY13

 

 

4

4

4

PY14

 

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

 

PY16

 

 

 

 

 

PY17

 

 

 

 

 

PY18

 

 

3

3

4

PY19

 

 

 

 

 

PY20

 

 

 

 

 

PY21

 

 

 

 

 

PY22

 

 

3

4

4

 

Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek