RPD204


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İnsan İlişkileri ve İletişim RPD204 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 28 40 96 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Gülden BİLAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı, psikolojik danışman adaylarının kendilerini tanımaları,kişilerarası ilişkilerde sözel-sözel olmayan davranışların önemini kavramaları; dinleme, tepki verme,soru sorma, çatışma çözme becerilerini kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli,iletişim unsurları ve özellikleri,etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler(kaynak, kanal, alıcı vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler,duyguların iletişimde rolü ve kullanılması,iletişimde çatışma ve önlenmesi,öğrenci,öğretmen ,veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin elde edeceği öğrenim çıktıları şöyledir: 1. Kişilerarası iletişimin önemini kavrar. 2. İletişim modelleri,iletişimi etkileyen faktörleri söyleyebilir. 3. Kendini tanır. 4. Olumlu ve olumsuz iletişim hakkında bilgi sahibi olur. 5. Dinleme,tepki verme ve soru sorma becerilerini kazanır. 6. Sözsüz iletişim biçimlerini söyleyebilmek ve önemini kavrar. 7. İletişimde güvengenlik,çekingenlik ve saldırganlık farklarını söyleyebilir. 8. Kişilerarası iletişimde çatışma ve çatışma çözme becerilerini kazanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kişilerarası İletişimin Önemi
2. Hafta İletişim: Tanımı,Bileşenleri,Modelleri,İletişimi Etkileyen Faktörler, Sınıflamalar, İletişim Kazaları, Kültür ve İletişim
3. Hafta İletişim ve Algılama
4. Hafta Kendini Tanıma – Kendini Açma- Johari Penceresi
5. Hafta Kendini Tanıma – Kendini Açma- Johari Penceresi
6. Hafta Olumlu İletişim
7. Hafta Dinleme
8. Hafta Tepki Verme
9. Hafta Tepki Verme (devam)
10. Hafta Soru Sorma
11. Hafta Sözsüz İletişim
12. Hafta Sözsüz İletişim (devam)
13. Hafta İletişimde Güvengenlik
14. Hafta Kişilerarası İlişkilerde Çatışma ve Çatışma Çözme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 25
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 35
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Baltaş,Z; Baltaş, A. Bedenin Dili. İstanbul:Remzi Kitabevi (1992) Cüceloğlu,Doğan Yeniden İnsan İnsana. İstanbul: Remzi Kitabevi (2011) Çetinkaya, Bünyamin. Kendini Açma. Ankara: Pegem Akademi (2011) Demiray, Uğur(Ed) Kendini Açma .Ankara : Pegem Akademi (2011) Kaya, Alim . Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim . Ankara : Pegem Akademi (2011) McKay M ; Davis ,M ; Fanning , P. İletişim Becerileri . ( çev: Özgür Gelbal) Ankara : HYB Yayıncılık(2010) Voltan-Acar, N. İnsan İlişkileri- İletişim Ankara: Nobel Yayıncılık (2008)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

ÖÇ7

ÖÇ8

PY1

4

5

 

4

4

5

5

5

PY2

5

5

5

5

5

5

5

5

PY3

 

3

    

 

 

PY4

      

 

 

PY5

      

 

 

PY6

      

 

 

PY7

      

 

 

PY8

      

 

 

PY9

5

 

5

5

5

4

5

5

PY10

      

 

 

PY11

4

 

5

4

3

5

5

5

PY12

      

 

 

PY13

      

 

 

PY14

      

 

 

PY15

      

 

 

PY16

      

 

 

PY17

      

 

 

PY18

      

 

 

PY19

 

3

    

 

 

PY20

 

 

 

 

 

 

 

 

PY21

 

 

 

 

 

 

 

 

PY22

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek