RPD203


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İstatistik I RPD203 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 30 72 3 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ERMAN ASLANOĞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İstatistiksel metodlar hakkında bilgilendirmek ve bu metodları kullanma becerisi kazandırmak
Dersin İçeriği İstatistik ile ilgili temel kavramlar, verilerin düzenlenmesi, betimsel istatistik, olasılık hesapları, dağılımlar ve istatistik paket programlarında uygulamaları
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) İstatistikle ilgili temel kavramları kavrayacaklardır. 2) Verinin düzenlenmesini anlayacak ve verileri tasnif edeceklerdir. 3) Betimsel istatistikleri hesaplayacak ve yorumlayacaklardır. 4) Standart puanları hesaplayacak ve yorumlayacaklardır. 5) Korelasyon kavramını anlayacaklardır. 6) Araştırma amacına uygun korelasyonel tekniğini uygulayarak sonucu yorumlayacaklardır. 7) Regresyon analizini uygulayacak analiz sonuçlarını yorumlayacaklardır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İstatistikle ilgili genel konular
2. Hafta Temel kavramlar
3. Hafta Frekans dağılımları ve betimlenmesi
4. Hafta Merkezi eğilim ölçüleri (ortalama, ortanca, mod)
5. Hafta Merkezi eğilim ölçüleri (ortalama, ortanca, mod)
6. Hafta Değişkenlik ölçüleri (standart sapma, varyans, çeyrek sapma), değişim katsayısı
7. Hafta Değişkenlik ölçüleri (standart sapma, varyans, çeyrek sapma), değişim katsayısı
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Normal Dağılım, standart puanlar
10. Hafta Normal Dağılım, standart puanlar
11. Hafta Korelasyon teknikleri
12. Hafta Korelasyon Teknikleri
13. Hafta Regresyon
14. Hafta Regresyon
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2009). Sosyal bilimler için istatistik (3.baskı). Ankara: Pegem Yayınları. Arıcı, H. (1993). İstatistik: Yöntemler ve uygulamalar (Geliştirilmiş Yeni Baskı). Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

ÖÇ7

PY1

 

 

 

 

 

 

 

PY2

 

 

 

 

 

 

 

PY3

 

 

 

 

 

 

 

PY4

 

 

 

 

 

 

 

PY5

 

 

 

 

 

 

 

PY6

5

5

5

5

5

5

5

PY7

 

 

 

 

 

 

 

PY8

3

3

3

3

3

3

3

PY9

 

 

 

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

 

 

 

PY11

 

 

 

 

 

 

 

PY12

 

 

 

 

 

 

 

PY13

 

 

 

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

 

 

 

PY16

 

 

 

 

 

 

 

PY17

 

 

 

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

 

 

 

PY19

 

 

 

 

 

 

 

PY20

 

 

 

 

 

 

 

PY21

 

 

 

 

 

 

 

PY22

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek