RPD202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Test Dışı Teknikler (ING) RPD202 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 25 35 102 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ayşe IRKÖRÜCÜ KÜÇÜK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yoktur
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, Birey Ve Bireysellik, Bireysel Farklılıklar Ve Bireyi Tanıma Kavramı Ve Sürecinden Yola Çıkarak Test Dışı Teknikleri Tanıtmaktır. Birey Ve Bireysellik, Bireysel Farklılıklar, Bireyi Tanıma Kavramı Ve Süreci, Test Ve Test Dışı Teknikler, Gözlem, Derecelendirme gibi konular öğrencilere açıklanacaktır. Öğrencilerin, bu dersi aldıktan sonra, bireysel farklılıkları ve önemini anlatması, bireyi tanıma kavramı ve sürecini bilmesi, test ve test dışı teknikleri değerlendirmesi beklenmektedir.
Dersin İçeriği Test Dışı Teknikler: Temel Kavram, İlke ve Sınıflamalar Kendini Anlatmaya Dayalı Teknikler: Anket, Problem Tarama Listesi, Zaman Cetveli, Arzu Listesi, Otobiyografi vb. Başkalarının Kanılarına Dayalı Teknikler: Sosyometri, Kimdir Bu? Sosyal Uzaklık Ölçeği Gözleme Dayalı Teknikler:Gözlem Listeleri, Özellik Kayıt Çizelgesi, Vaka Kaydı, Dereceleme Ölçekleri vb. Etkileşime Dayalı Teknikler: Görüşme, Ev Ziyareti, Rol Yapma, Oyun ve Drama vb.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Test dışı tekniklerle ilgili temel kavramları tanımlayabilme. 2. Test dışı tekniklerin temel özelliklerini kavrayabilme 3. Test dışı teknikleri uygulama aşamasında sürecinin her bir aşamasında neler yapıldığını özetleyebilme. 4. Test dışı teknikleri hazırlama, çoğaltma, uygulayabilme 5. Test dışı teknikleri puanlama ve yorumlayabilme 6. Geliştirilen test dışı tekniklerin psikometrik özelliklerini belirleyebilme 7. Topluma hizmet uygulamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta PDR hizmetlerinde bireyi tanımanın gerekliliği, önemi, amaçları, Bireyin tanınması gereken yönleri. Bireyi tanımada dikkat edilmesi gereken ilkeler, Bireyi tanımak üzere geliştirilen teknik ve araçlardaki temel yaklaşımlar
2. Hafta Bireyi tanımada kullanılan test ve test dışı tekniklerin sınıflaması, Bireyi tanıma tekniklerinin amaçları ve kullanım alanları.
3. Hafta Gözleme dayalı teknikler
4. Hafta Gözleme dayalı teknikler
5. Hafta Kendini anlatmaya dayalı teknikler
6. Hafta Kendini anlatmaya dayalı teknikler
7. Hafta Başkalarının kanılarına dayalı teknikler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Başkalarının kanılarına dayalı teknikler
10. Hafta Diğer teknikler
11. Hafta Diğer teknikler
12. Hafta Örnek test dışı teknik sunumu.
13. Hafta Örnek test dışı teknik sunumu.
14. Hafta Örnek test dışı teknik sunumu.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Hood, A.B., & Johnson, R.W. (2002). Assessment in counseling: A guide to the use of psychological assessment procedures (3rd ed.). Alexandria, VA: American Counseling Association. Drummond, R. J. & Jones, K. D. (2006). Assessment Procedures for Counselors and Helping Professionals-Sixth Edition, Pearson Merrill Prentice Hall. Upper Saddle river, New Jersey. Özgüven ,I. E. (1998).Bireyi Tanıma Teknikleri . Ankara: PDREM. Yeşilyaprak,B.(2003)Eğitimde Rehberlik Hizmetleri Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Yıldırım,İ.(2004) Bireyi Tanıma Teknikleri , Gürhan CAN (Ed), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 137-194 Ankara, Pegem
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

ÖÇ7

PY1

5

4

4

4

2

2

2

PY2

4

2

2

2

1

1

2

PY3

3

3

2

3

4

1

1

PY4

4

3

4

4

4

1

1

PY5

1

2

2

3

2

1

1

PY6

4

5

5

4

5

4

4

PY7

5

5

4

4

2

4

2

PY8

4

5

5

5

5

4

4

PY9

2

4

3

5

3

1

2

PY10

1

2

2

2

1

1

1

PY11

3

2

1

2

2

1

1

PY12

2

2

2

2

1

1

1

PY13

5

3

3

3

3

1

2

PY14

3

2

1

2

2

1

2

PY15

2

1

1

1

3

1

1

PY16

1

1

1

1

1

2

2

PY17

3

3

2

1

2

1

1

PY18

2

3

2

1

2

1

2

PY19

2

1

1

1

1

1

1

PY20

2

1

1

1

1

1

1

PY21

3

3

2

3

4

1

4

PY22

2

3

3

3

3

1

3