RPD201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık RPD201 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 50 50 142 3 6

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. Z.Gülden Bilal
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı; dersin tanımına dayalı olarak ,öğretmen adayı öğrencilerin kişiliğin gelişimine nasıl katkıda bulunabileceklerini ve bunun için okul rehberlik uzmanıyla nasıl işbirliği yapabileceklerini öğrenmeleridir.
Dersin İçeriği Psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin temel kavram ve ilkeler, psikolojik danışma ve rehberliğin tarihçesi, alanı ve dalları, kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, psikolojik danışma ve rehberlikte etik ve yasal konular
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda başarılı olan öğrencinin elde edeceği öğrenim kazanımları şöyledir; 1. Rehberliğin çağdaş eğitim sistemi içindeki yerini kavrar 2. Rehberliğin amacı ve ilkelerini açıklar 3. Rehberlik türleri ve rehberliğin hizmet alanlarını kavrar 4. Rehberlik modellerini kavrar 5. Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlikle ilgili görevlerini bilir 6. Öğrenciyi tanımada kullanılabilecek test ya da test dışı teknikleri bilir 7. Okul rehberlik servisiyle işbirliği yapar 8. Dersin amacına uygun olarak öğretmenlik misyonuyla ilgili görevleri yapabilme becerisi kazanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri ve Önemi
2. Hafta Rehberlik Hizmetleri : Rehberliğin Tanımı,Amacı, Kapsamı
3. Hafta Rehberliğin İlkeleri ,Rehberliğin Gelişimini Etkileyen Faktörler
4. Hafta Rehberlik Çalışmalarının Gelişimi, Başlıca Rehberlik Modelleri
5. Hafta Eğitim Sürecinde Rehberlik Hizmetleri, İlköğretim ve Ortaöğretimde Rehberlik Hizmetleri
6. Hafta Mesleki Rehberlik
7. Hafta Mesleki Rehberlik
8. Hafta Kişisel Rehberlik ve Psikolojik Danışma
9. Hafta Psikolojik Danışma Süreci
10. Hafta Psikolojik Danışma Kuramları
11. Hafta Bireyi Tanıma Teknikleri, Testler
12. Hafta Bireyi Tanıma Teknikleri, Test Dışı Teknikler
13. Hafta Örgüt ve Personel
14. Hafta Etik ve Yasal Konular
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%) 15
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 35
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Güven , Mehmet (Ed). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Anı Yayınları , Ankara,2008. Yeşilyaprak , Binnur Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Nobel Yayın ,2006.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

ÖÇ7

ÖÇ8

PY1

5

5

5

5

5

5

5

5

PY2

3

3

3

3

3

3

3

3

PY3

4

4

4

4

4

4

4

4

PY4

2

2

2

2

2

2

2

2

PY5

3

3

3

3

3

3

3

3

PY6

1

1

1

1

1

1

1

1

PY7

4

4

4

4

4

4

4

4

PY8

1

1

1

1

1

1

1

1

PY9

1

1

1

1

1

1

1

1

PY10

 

 

 

 

 

 

 

 

PY11

3

3

3

3

3

3

3

3

PY12

3

3

3

3

3

3

3

3

PY13

2

2

2

2

2

2

2

2

PY14

2

2

2

2

2

2

2

2

PY15

2

2

2

2

2

2

2

2

PY16

1

1

1

1

1

1

1

1

PY17

5

5

5

5

5

5

5

5

PY18

5

5

5

5

5

5

5

5

PY19

3

3

3

3

3

3

3

3

PY20

1

1

1

1

1

1

1

1

PY21

4

4

4

4

4

4

4

4

PY22

3

3

3

3

3

3

3

3

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek