RPD108


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Eğitim Felsefesi RPD108 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 30 30 88 2 3

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Adı geçen felsefi görüşleri tanımak, bu felsefi görüşlerde yer alan filozofları / bilim adamlarının yaşamlarındaki etkilenmelerinin düşüncelerine yansımalarını analiz etmek
Dersin İçeriği İdealizm, Pragmatizm ve Constructivizm Eğitim Felsefelerindeki düşüncelere dayanarak Epistemoloji ve Aksiyolojinin tanıtımı
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Eğitimde, Program ve Öğretim Planı düzenlerken İdealizm, Pragmatizm ve Constructivizm’in Türkiyede eğitim düşüncesi üzerindeki etkilerini uygulama
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin amaçları ve öğretim süreci ile kaynaklar hakkında genel bilgilendirme
2. Hafta John Locke’ kimdir yaşamı ve bıraktığı etkiler İdealizm’den XVII.Yy’la kadar olan fikirsel değişimler
3. Hafta XVII. Yy’da Ahlak Kuralı ve Tabiat Kanunu
4. Hafta XVII. Yy’da bire bir eğitim (ev eğitmeni) ve eğitimle çocukta sağlanan bilişsel gelişim örnekleri
5. Hafta XVII. Yy’da bire bir eğitim (ev eğitmeni) ve eğitimle çocukta sağlanan bilişsel gelişim örnekleri
6. Hafta John Dewey’nin yaşamı İlerlemecilik Pragmatizm
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Deneyim ve Eğitim (John Dewey) incelemeleri Bl.1 ve Bl 2
9. Hafta Deneyim ve Eğitim (John Dewey) İncelemeleri Bl.3 ve Bl. 4
10. Hafta Deneyim ve Eğitim (John Dewey) İncelemeleri Bl.5 ve Bl 6
11. Hafta Deneyim ve Eğitim (John Dewey) İncelemeleri Bl.7 ve Bl. 8
12. Hafta Construcktivizm nedir?
13. Hafta Construcktivizm nedir?
14. Hafta Construcktivizm nedir?
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Dewey J,. (2007). Deneyim ve Eğitim ODTÜ Yayıncılık Gutek, G.L. (2001). Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar Locke, J.(2001) Eğitim Üzerine Düşünceler (Çev. Zengin, H.) Felsefe Dizisi Morpa Yayınları Locke J. (1999). Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler (Çev. Çetin, İ.) Ergin Yayıncılık İstanbul Ültanir, G. (2012). Okulları Yaratan Düşünürler ve Etkilerinin Devamlılığı. In:Aynal, S. (Editör). Karşılaştırmalı Eğitim Yansımaları Pegem Akademi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

5

 

 

 

PY2

5

5

5

5

PY3

 

 

 

 

PY4

 

 

 

 

PY5

4

4

4

4

PY6

4

4

4

4

PY7

 

 

 

 

PY8

 

 

 

 

PY9

2

 

 

 

PY10

 

 

 

 

PY11

 

 

 

 

PY12

 

 

 

 

PY13

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

PY16

 

 

3

 

PY17

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

PY19

5

5

5

5

PY20

 

 

 

 

PY21

 

 

 

 

PY22

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek