RPD107


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Felsefeye Giriş RPD107 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 50 92 3 4

Ders Sorumluları Prof.Dr. Y.Gürcan Ültanır
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı 1.Belirli konular hakkında akıl yürütebilme 2.Titiz değerlendirmeyle akıl yürütmeyi irdeleyerek ince ayırımları ortaya koyabilme.
Dersin İçeriği -
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin elde edeceğim öğrenim kazanımları şöyledir: 1. Felsefi düşünme hakkında açık bir bilinç geliştirebilme 2. Mantıksal, tarafsız ve eleştirel düşünebilme 3. Gündelik hayata dair sorunları felsefi olarak yorumlayabilme 4. Kulağa felsefi gelen şeylerle gerçekte felsefi olanlar arasındaki farkı ifade edebilir, 5. Doğruluk ve eğrilik, mutluluk, kesin değerler, genel ilkeler, hakikatin özü, gerçeklik, dinin özü, güzellik ve ahlak konularında özgün fikirler söyleyebilir. 6. Eğitimin siyasal, ahlaksal, dinsel meselelerle ilişkisinin farkına varma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta • Yükseköğretim Öğrencisinde düşünce yönetimi • Dersin amacı, PDR’ye katkısı, Seçilen konuların amacı ve konu tanımları, yaralanılacak kaynaknaklar • Felsefi düşüncenin özellikleri • Sofistler • Felsefi düşünceleri taşıyanlar (Filozof tanımı)
2. Hafta • Sokrates ve Platon kimdir? • Stoacılar, Hazcılar ve Kinikler
3. Hafta Sokrat'a göre (Devlet kitabında yer alan açıklamalarına dayanarak) devlet şekilleri
4. Hafta . Naturalizm . Realizm
5. Hafta . Kafka'nın yaşamı ve yaşamında geçen felsefi eğilimleri ve Dava isimli romanının kısa tanıtımı . Varoluşçuluk Felsefesi
6. Hafta . Kafka'nın özgeçmişi ve Varoluşçuluk
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Dava'nın özeti (Öğrenci çalışması)
9. Hafta Dava'da geçen Varoluşçuluk Felsefesinin sembolleri (Öğrencilerin analiz çalışması)
10. Hafta Davanın olay ve kişi merkezli olarak bölüm ana fikirlerine göre özeti
11. Hafta Nietzche'nin hayatı ve Varoluşçu Felsefeden Nihilizm'e
12. Hafta Ve Böyle Buyurdu Zerdüşt'ün özeti (Öğrenci çalışması)
13. Hafta Ve Böyle Buyurdu Zerdüşt içinde Nihilizm sembolleri (Bazı bölümlerden örneklerle)
14. Hafta Genel sorular
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Douglas, J. S. (2010). Felsefeye Giriş Hikmetin Yapı Taşları Kaknüs Felsefe. • Cevizci, A. (2010) Felsefeye Giriş Nobel • Weithmann,M. (2004). Xanthippe ve Sokrates Sokrates'in Karısı (Çev. Kanat, A.) Mitoloji Dizisi İlya • Platon (1999). Devlet. (Çev. Eyüpoğlu,S. ve Cimcöz,M.A.) Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları *https://www.inhaltsangabe.de/wissen/literaturepochen/realismus/ *http://wortwuchs.net/literaturepochen/realismus/ *https://www.dhm.de/lemo/biografie/franz-kafka *http://www.franzkafka.de/franzkafka/das_leben/ *http://www.3sat.de/page/?source=/philosophie/159974/index.html *http://www.fischer-welt.de/ethik/existenzialismus/ *https://de.wikipedia.org/wiki/Nihilismus *https://www.dhm.de/lemo/biografie/friedrich-nietzsche *http://dibb.de/nietzsche-zarathustra.php
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

PY1

5

 

 

 

 

 

PY2

5

5

5

5

5

5

PY3

 

 

 

 

 

 

PY4

 

 

 

 

 

 

PY5

4

4

4

4

4

4

PY6

4

4

4

4

4

4

PY7

 

 

 

 

 

 

PY8

 

 

 

 

 

 

PY9

2

 

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

 

 

PY11

 

 

 

 

 

 

PY12

 

 

 

 

 

 

PY13

 

 

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

 

 

PY16

 

 

3

 

 

 

PY17

 

 

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

 

 

PY19

5

5

5

5

5

5

PY20

 

 

 

 

 

 

PY21

 

 

 

 

 

 

PY22

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek