RPD106


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kaynak Tarama ve Rapor Yazma RPD106 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14 28 20 35 97 2 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Burcu TİBET - Dr. Öğr. Gör. Ayşe IRKÖRÜCÜ KÜÇÜK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler ile ilgili bilgiyi öğrencilere kazandırmak, problem, araştırma örneği, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, çözümlenmesi, yorumlanması ve raporlaştırılması hakkında beceri kazandırmak.
Dersin İçeriği Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.); bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler; problem, araştırma örneği, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, çözümlenmesi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarılı olan öğrenciler, 1. Bilim ile ilgili temel kavramları (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.) bilir. 2. Bilim tarihine ilişkin temel bilgileri, bilimsel araştırmanın yapısını, bilimsel yöntemleri ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşleri inceler.. 3. Problem, araştırma örneği, evren ve örneklem, verilerin toplanmasını ve veri toplama yöntemlerini (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesini, çözümlenmesini, yorumlanmasını ve raporlaştırılmasını bilir ve uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı, derste kullanılacak kaynakların açıklanması ve dersin yürütülme biçimi, dersin değerlendirilmesine yönelik açıklamalar.
2. Hafta Bilim nedir, araştırma nedir, bilimsel araştırma nedir?
3. Hafta Araştırma önerisi nedir? Araştırma önerisindeki temel maddeler.
4. Hafta Araştırmada izlenecek aşamalar.
5. Hafta Değişken, araştırma sorusu, yöntem.
6. Hafta Hipotez nedir nasıl oluşturulur.
7. Hafta Araştırmanın amacı ve önemi.
8. Hafta Araştırma önerisinin bölümleri.
9. Hafta Nasıl kaynak gösterilir, neden kaynak gösterilir.
10. Hafta Araştırma sorusu geliştirme.
11. Hafta Araştırma önerisi yazma.
12. Hafta Araştırma önerisi yazma.
13. Hafta Araştırma önerisi yazma.
14. Hafta Araştırma önerisi yazma.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 90
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Frankle, J. R., Wallen, N. E, Hyun, H.H., (2014). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill Education. American Psyholgy Association (2009), Publication Manual of the American Psychological Association(6th ed). American Psychological Association (APA). Siyez, M. D. (2016). PDR’de Kaynak Tarama ve Rapor Yazma. Pegem Akademi.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

5

4

 

PY2

 

 

 

PY3

 

 

 

PY4

 

 

 

PY5

 

 

 

PY6

 

4

5

PY7

 

 

 

PY8

 

5

5

PY9

 

 

 

PY10

 

 

 

PY11

 

 

 

PY12

 

 

 

PY13

 

 

 

PY14

 

 

 

PY15

 

 

 

PY16

 

 

 

PY17

 

 

 

PY18

 

 

 

PY19

 

 

 

PY20

 

 

5

PY21

 

 

 

PY22

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek