RPD105


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sosyolojiye Giriş RPD105 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 75 103 2 4

Ders Sorumluları Prof. Dr. Zafer İLBARS
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Sosyoloji ile ilgili kavramları açıklayabilmek ile çevremizde olup biten olay ve olguları çok nedenli bir perspektiften analiz edebilmek bu dersin nihai amacını teşkil etmektedir
Dersin İçeriği Bu derste sosyolojinin tarihsel zemini, araştırma yöntem ve teknikleri ile çeşitli toplumsal olgular çerçevesinde toplum, olay analizlerinin ne şekilde yapılabileceği tartışılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sosyoloji alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Sosyolojinin ortaya çıkmasına neden olan toplumsal zemin hakkında fikir sahibi olur. 2- Toplumsal araştırmaların yapımına yönelik bilgi edinir. 3- Toplumsal değişimin mantığını anlar. 4- Farklı kültürel gerçekliklerin varlığı hakkında bilgi sahibi olur ve toplumda hoşgörü kültürünün gelişimine katkıda bulunur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı; sosyolojinin temelleri
2. Hafta Sosyolojik Araştırma
3. Hafta Kültür
4. Hafta Toplum
5. Hafta Sosyalizasyon
6. Hafta Gruplar ve Örgütler
7. Hafta Sosyal Değişme ve Küreselleşme
8. Hafta Cinsellik ve Toplum
9. Hafta Sapma ve Sosyal Tabakalaşma
10. Hafta Toplumsal Cinsiyet ve Tabakalaşma
11. Hafta Irk ve Etnisite
12. Hafta Toplumsal Bir Kurum Olarak Aile
13. Hafta Toplumsal Bir Kurum Olarak Din
14. Hafta Toplumsal Bir Kurum Olarak Eğitim
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Macionis, John J. (2012). Sosyoloji. (Çev.Editörü) Vildan Akan. Nobel Yayınları. - Ders içeriklerine uygun çeşitli sosyoloji klasikleri.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

 

 

 

 

PY2

5

5

5

5

PY3

 

 

4

5

PY4

 

 

 

 

PY5

 

 

4

4

PY6

 

4

 

 

PY7

 

 

 

 

PY8

 

4

 

 

PY9

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

PY11

 

 

 

 

PY12

 

 

 

4

PY13

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

PY16

 

 

 

 

PY17

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

PY19

5

5

5

5

PY20

 

 

 

 

PY21

 

 

 

 

PY22

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek