RPD104


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Gelişim Psikolojisi I RPD104 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
39 40 70 149 3 6

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. Türkan ÖNCÜ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yaşamın başlangıcından ergenlik yıllarına kadar bedensel, motor, bilişsel, duygusal, ahlaki ve toplumsal yönlerden insanın geçirdiği normal gelişim aşamalarının ve bu aşamalarda ortaya çıkabilecek sorunların incelenmesi
Dersin İçeriği Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişim kuramları, gelişim dönemleri, çocukluk döneminin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ana-baba çocuk etkileşimi, çocuklarda görülen davranış ve uyum sorunları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin elde edeceği öğrenim kazanımları şöyledir; 1. Çocukları anlayabilmek için gereken kuramsal bilgileri edinir. 2. Çocukların incelenmesinde kullanılan araştırma yöntemlerini öğrenir. 3. Çocuğun geçirdiği normal gelişim aşamalarını bilir ve normalle normal olmayan durumu ayıredebilir. 4. Olayları – durumları çocuğun bakış açısından görebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanır
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Gelişim psikolojisiyle ilgili temel kavramlar, gelişim psikolojisinde kullanılan araştırma yöntemleri.
2. Hafta Çeşitli kuramlar.
3. Hafta Kalıtım ve gelişim
4. Hafta Doğum öncesi gelişim dönemleri ve çevresel etkiler.
5. Hafta Doğum öncesi gelişim dönemleri ve çevresel etkiler.
6. Hafta Bebeklikte bilişsel gelişim, Piaget ve Vygotsky'nin gelişim kuramı.
7. Hafta Bebeklikte duygusal – toplumsal gelişim
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta İlk çocukluk dönemi: Bedensel, motor ve bilişsel gelişim.
10. Hafta İlk çocukluk dönemi: Bilişsel gelişim
11. Hafta İlk çocukluk dönemi: Ahlak gelişimi ve toplumsal gelişim. Dönemle ilgili sorunlar.
12. Hafta Orta ve son çocukluk dönemi: Bedensel, motor ve bilişsel gelişim.
13. Hafta Orta ve son çocuklukta duygusal ve toplumsal gelişim. Ahlak gelişimi. Dönemle ilgili sorunlar.
14. Hafta Dersin genel tekrarı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Santrock, John W. Yaşam Boyu Gelişim: Gelişim Psikolojisi. (Çev. Ed.) Galip Yüksel. Nobel Yayınları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

5

5

5

5

PY2

3

3

5

5

PY3

5

2

5

5

PY4

5

3

5

5

PY5

3

2

2

2

PY6

3

5

5

5

PY7

1

4

5

5

PY8

1

5

4

4

PY9

2

4

4

4

PY10

1

4

1

1

PY11

2

4

5

5

PY12

3

4

3

4

PY13

5

3

5

5

PY14

5

1

5

5

PY15

2

2

2

2

PY16

3

3

4

4

PY17

5

5

5

5

PY18

4

5

5

5

PY19

5

5

5

5

PY20

5

5

5

5

PY21

3

5

4

5

PY22

4

4

4

4

Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek