RPD104


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Gelişim Psikolojisi I RPD104 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
39 40 70 149 3 6

Ders Sorumluları Prof.Dr. Mustafa KILIÇ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yaşamın başlangıcından ergenlik yıllarına kadar bedensel, motor, bilişsel, duygusal, ahlaki ve toplumsal yönlerden insanın geçirdiği normal gelişim aşamalarının ve bu aşamalarda ortaya çıkabilecek sorunların incelenmesi
Dersin İçeriği Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, çocukluk döneminin biyo-psiko, sosyal ve kültürel boyutu ile ana-baba çocuk etkileşiminin incelenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin elde edeceği öğrenim kazanımları şöyledir; Bu derste öğrenciler; 1. Çocukları anlayabilmek için gereken kuramsal bilgileri edinir. 2. Çocuğun geçirdiği normal gelişim aşamalarını bilir ve normalle normal olmayan durumu ayır edebilir. 3 Sosyal ve kültürel olay ve durumların çocuk gelişimine olan etkisini görebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanır
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Gelişimin Temel İlkeleri,
2. Hafta Doğum Öncesi Dönem a) Germinal (Dölüt) b) Embriyo c) Fetüs
3. Hafta Süt Bebekliği (Yenidoğan)
4. Hafta Yenidoğan Dönemde yaşanan Sorunlar
5. Hafta Bebeklik Döneminin Temel Özellikleri
6. Hafta 2. Yaş dönemi Krizi
7. Hafta Bebeklik dönemine İlişkin Bilişsel, Duygusal, cinsel ve kişilik özellikleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Oyun Çocuğa Ne sağlar ya da Ne Kazandırır?
10. Hafta Çocukta Bilişsel, sosyal ve ahlaki Gelişim: Merak ve Keşif
11. Hafta Duygusal Gelişim ve Çocuklarda Görülen Psikolojik Sorunlar ile Çocuk Heyecanlarının Özellikleri
12. Hafta Okul çağı dönemine ilişkin: Bedensel, Sosyal, Zihinsel, Kişilik ve Ahlaki Gelişim Özellikleri
13. Hafta Olumsuz Öğrenci Tutum ve Davranışları
14. Hafta Gelişim Psikolojisinde Kullanılan Araştırma Yöntemleri ve Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Baymur, Feriha. (1993) Genel Psikoloji. Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi. İnkılâp Kitapevi. İstanbul. 2. Cüceloğlu, Doğan. (1994) İnsan ve Davranışı. 5. Baskı. Remzi Kitap Evi. İstanbul. 3. Kılıç, Mustafa (2016) Gerçek Yaşam tadında: Gelişim Dönemleri 1. Okul ve Çocuk. 2. Baskı. Pegem Akademi. Ankara. 4. Miller, Patricia H. (2008) Gelişim Psikolojisi Kuramları. Yayına Hazırlayan: Bekir Onur. Çev: Zeynep Gültekin. İmge Kitapevi Yayınları. Ankara. 4. Plotnik, Rod. (2009) Psikolojiye Giriş. Türkçesi: Tamer Geniş, Kaknüs Yayınları: 309. Psikoloji: . İstanbul 5. Öztek, Zafer. (1980). Ebe ve Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı Bilgisi. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yayınları. Yayın No: 475. Ankara. 6. Santrock, John W. (2012) Yaşam Boyu Gelişim Gelişim Psikolojisi. Çeviri Editörü: Galip Yüksel. On Üçüncü Basımdan Çeviri. Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

5

 

 

PY2

  

4

PY3

5

5

 

PY4

 

 

PY5

   

PY6

 

4

 

PY7

   

PY8

   

PY9

2

  

PY10

   

PY11

   

PY12

   

PY13

 

5

 

PY14

4

4

 

PY15

 

2

3

PY16

   

PY17

   

PY18

   

PY19

   

PY20

3

3

2

PY21

   

PY22

   

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek