RPD103


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Fizyolojik Psikoloji RPD103 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 80 122 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Hiçbiri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı 1.İnsan davranışları ile ilgili temel fizyolojik süreçleri ayırt etmek, 2.Fizyolojik psikolojinin temel ilkelerini eğitimsel uygulamalarda kullanabilmek. 3.Psikolojik olarak gerçekleştirdiğimiz davranışların fizyolojik nedenlerini anlayabilmek
Dersin İçeriği Algısal işlemler, hareket kontrolü, uyku ve uyanıklık, beslenme ve sindirim davranışları, öğrenme ve dil üzerinde araştırma yapan fizyoloji ve psikolojiyi deneysel yöntemlerle birleştiren bilimsel bir alandır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin elde edeceği öğrenim çıktıları şöyledir: 1. İnsanın bilişsel süreçleriyle psikolojinin temel kavram ve terimlerini ilişkilendirebilme, 2. Beyin bölgeleri, yapıları ve konumlarını belirleyebilme, 3. Öğrenmenin nörobiyolojik yapısını fark edebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş; tanışma, ders içeriği, kaynaklar ve değerlendirme hakkında bilgi Fizyolojik psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ilişkisi
2. Hafta Davranışın fizyolojik temellerine ilişkin temel bilgiler
3. Hafta Hücre, sinir hücreleri, nöronal ve sinaptik iletişim
4. Hafta Sinir sisteminin yapısı: Merkezi sinir sistemi
5. Hafta Sinir sisteminin yapısı: Periferal sinir sistemi
6. Hafta Görme sisteminin anatomisi, renklerin kodlanması
7. Hafta İşitme, vestibüler duyum, koku ve tad alma
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Uyku ve uyanıklıkla ilgili fizyolojik temeller ve uyku bozuklukları
10. Hafta Öfke, Saldırgan davranış ve fizyolojisi
11. Hafta Beslenmeyle ilgili davranışlar
12. Hafta Öğrenmenin doğası, klasik koşullanma, araçsal koşullanma
13. Hafta İnsan iletişimi: Okuma ve yazma ile ilgili bozuklukların fizyolojisi
14. Hafta Sözcük üretimi ve kavrama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) 10
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Carlson, N. R. (2012). Foundations of Behavioral Neuroscience. 8th. edition. Şahin, M. (çev. ed.). Fizyolojik Psikoloji. Davranışın Nörolojik Temelleri. Nobel Yayınevi.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

4

 

 

PY2

 

 

 

PY3

 

2

3

PY4

 

 

 

PY5

 

 

 

PY6

 

 

 

PY7

 

 

 

PY8

 

 

 

PY9

 

 

 

PY10

 

 

 

PY11

 

 

 

PY12

 

 

 

PY13

 

 

 

PY14

 

 

 

PY15

 

 

 

PY16

 

 

 

PY17

 

 

 

PY18

 

 

 

PY19

 

 

 

PY20

 

 

 

PY21

 

 

 

PY22

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek