RPD102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sosyal Antropoloji RPD102 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 60 102 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Muhittin ŞAHİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu ders için herhangi bir ön koşul aranmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin farklı kültürel değerleri ve pratikleri öğrenerek kendi sosyal çevrelerini çok boyutlu olarak yorumlayıp anlamasını sağlamak.
Dersin İçeriği Sosyal Antrpoloji disiplinin araştırma alanları ile ilgili olarak genel bilgilendirme. İnsan ve kültür arasındaki karşılıklı etkileşim sürecinin alan araştırmaları ışığında değerlendirilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Analitik düşünme becerisi edinir. 2. Farklı kültürleri tanır ve entelektüel bakış edinir. 3. İç içe geçmiş bir dünyada farklı kültürleri tanımlayabilir. 4. Diğer kültürleri tanıması nedeniyle hoşgörü kültürüne katkıda bulunarak toplumsal barışı sağlamaya çalışır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş – Dersin amacı ve tanıtımı
2. Hafta Antropolojinin niteliği ve kültür
3. Hafta İnsan kültürünün başlangıcı ve biyo-kültürel evrimi
4. Hafta Kültür ve hayatta kalma sürecinde dil ve iletişim Kültür ve hayatta kalma sürecinde toplumsal kimlik, kişilik ve cinsiyet
5. Hafta Kültür ve hayatta kalma sürecinde geçim yöntemleri Kültür ve hayatta kalma sürecinde ekonomik sistemler
6. Hafta Grupların oluşumu: Cinsellik ve evlilik
7. Hafta Grupların oluşumu: Aile ve ev halkı
8. Hafta Ara-sınav
9. Hafta Grupların oluşumu: Akrabalık ve soy
10. Hafta Düzen arayışı: Eğitim antropolojisi
11. Hafta Düzen arayışı: İnanç antropolojisi
12. Hafta Düzen arayışı: Siyaset antropolojisi
13. Hafta Değişim ve gelecek: Değişim süreçleri
14. Hafta Değişim ve gelecek: Küresel sorunlar, yerel tepkiler ve antropolojinin rolü. Soru-Cevap, Dersin Kapanışı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Harari, Yuval Noah. (2015). Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens. Kolektif Kitap. Harari, Yuval Noah. (2016). Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi. Kolektif Kitap. Haviland, William A; Prins, Harald E.L; Walrath, Dana; McBride, Bunny. “Kültürel Antropoloji”. Kaknüs Yayınları. Malinowsky, Bronislaw. (2016). Bilimsel bir kültür teorisi. Ankara: Doğu-Batı Yayınları. Nanda, Serena; Warms, Richard L. (2007). Cultural Anthropology. Thomson Wadsworh. Scupin, Raymond. (2016). Cultural Anthropology: A Global Perspective. Pearson. Ders sürecinde bahsedilen çeşitli kaynaklar.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

 

 

 

 

PY2

4

5

5

5

PY3

4

4

4

5

PY4

 

 

 

 

PY5

 

 

 

 

PY6

 

4

 

 

PY7

 

 

 

 

PY8

 

4

 

 

PY9

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

PY11

 

 

 

 

PY12

 

 

 

5

PY13

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

PY16

 

 

 

 

PY17

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

PY19

5

5

5

5

PY20

 

 

 

 

PY21

 

 

 

 

PY22

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek