RPD101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojiye Giriş RPD101 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 80 122 3 5

Ders Sorumluları Yrd. Doç.Dr. Türkan Öncü
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin genel amacı ; psikolojinin tanımı, tarihi, alanları, davranışın gelişimi, duyum ve algı, öğrenme, bellek , zeka , duygu -heyecan ve güdüler konusunda öğrencilerin bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları(sosyal psikoloji,klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.)psikoloji kuramları,(davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zeka ve kuramları,duyum ve algılama,bellek,kişilik ve kuramları,normal dışı davranışlar,güdülenme,heyecan, savunma mekanizmaları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, 1. Psikoloji biliminin doğasını öğrenmiş olur. 2. Psikoloji kuramlarının isimleri ve temel özelliklerini söyleyebilir. 3. Bilinç ve farklı bilinç durumlarını söyleyebilir. 4. Duygu ve heyecanların insan yaşamındaki yeri ve işlevini açıklayabilir. 5. Zeka kavram ve çeşitlerini tartışabilir. 6. Bellek, süreç ve işlevlerini söyleyebilir. 7. Dürtü ve güdülenme kavram ve süreçlerinin insan yaşamındaki yerini tartışabilir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Psikoloji biliminin doğası
2. Hafta Psikolojide araştırma yöntemleri
3. Hafta Davranışın gelişimi
4. Hafta Davranışın gelişimi
5. Hafta Davranışın biyolojik temelleri
6. Hafta Duyum ve algı
7. Hafta Duyum ve algı
8. Hafta Öğrenme
9. Hafta Öğrenme
10. Hafta Duygu ve heyecanlar
11. Hafta Bellek
12. Hafta Bellek
13. Hafta Dürtüler
14. Hafta Güdülenme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Atkinson,R.R, Atkinson, R.C. ,Smith,E.E;Bem,D.J VE Nolen-Hoeksema,S Psikolojiye Giriş (Çev:Y. Alagon) Ankara: Arkadaş Yayın (2000) Cüceloğlu, D. Đnsan ve Davranışı Đstanbul: Remzi Kitabevi (1997) GerrigJ. R; Zimbardo, G. P. Psikoloji ve Yaşam 8çev: Gamze Sert) Ankara: Nobel Yayıncılık. (2012) Morgan, C. Psikolojiye Giriş ( çev.ed: Sirel Karakaş) Ankara. Meteksan Yayınları (1985) Morris,C.G. Psikolojiyi Anlamak. (Psikolojiye Giriş) . Ankara: Türk Psikoloji Derneği Yayınları (2007). Plotnik, R Psikolojiye Giriş (çev: Tamer Geniş) Đstanbul: Kaktüs Yayınları( 2007/2009)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

ÖÇ7

PY1

5

5

5

5

5

5

5

PY2

3

1

3

3

2

3

3

PY3

2

1

4

4

4

4

4

PY4

1

4

4

4

3

2

3

PY5

2

1

1

1

1

1

1

PY6

4

2

5

4

5

5

4

PY7

1

1

2

1

2

3

3

PY8

3

3

2

2

3

2

2

PY9

2

1

4

4

4

4

4

PY10

1

1

3

1

1

3

2

PY11

3

2

2

2

2

2

2

PY12

1

1

1

3

4

4

4

PY13

1

3

2

3

3

1

2

PY14

2

2

4

4

4

4

4

PY15

1

1

2

1

1

1

1

PY16

3

1

3

1

1

1

1

PY17

3

4

4

4

4

4

4

PY18

4

1

2

3

3

2

3

PY19

4

3

4

4

4

4

4

PY20

5

5

5

5

5

5

5

PY21

5

3

2

4

2

2

2

PY22

2

2

3

3

4

4

4

 

  • Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek