RPD 458 (ING)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Önleyici Rehberlik RPD 458 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 - - - - 60 102 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ayşe IRKÖRÜCÜ KÜÇÜK
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, okullarda önleyici rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarını yürütmek için gerekli olan kavram, ilke ,teknik ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Psikolojik danışmanın önleyici işlevi, tarihçesi , kuramlar , koruyucu etmenler , riskli davranışlar ve önleme
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Psikolojik danışmanın önleyici işlevini ve tarihsel gelişimini açıklayabilme 2. Koruyucu etmenler olarak yaşam becerilerini kazandırabilme ve sosyal yeterliği artırabilme 3. Riskli davranışlar ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olma 4. Sağlıksız beslenme , yeme bozuklukları ve okul terkini önleme konusunda bilgi sahibi olma 5. Psikolojik danışman eğitimi ve önleme hakkında bilgi sahibi olma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta Önleyici rehberliğin tarihçesi ve kuramlar
3. Hafta Stresle başa çıkma becerileri
4. Hafta Sosyal beceriler , iletişim becerileri ve önleme
5. Hafta Problem-çatışma çözme ve karar verme becerileri , önleme çalışmaları
6. Hafta Kendilik değeri , öz-saygı , benlik tasarımı
7. Hafta İntihar ve önleme
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Madde kullanımı ve önleme
10. Hafta Cinsel yolla bulaşan hastalıklar , ergen hamileliği ve önleme
11. Hafta Saldırganlık , şiddet , zorbalık ve önleme
12. Hafta Sağlıksız beslenme , yeme bozuklukları önleme
13. Hafta Okul terki ve önleme
14. Hafta Psikolojik danışman eğitimi ve önleyici rehberlik Genel tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Korkut-Owen , Fidan (2015). Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma. 4. Basım . Ankara : Anı Yayıncılık Gayle L. Macklem, Preventive Mental Health at School; Evidence-Based Services for Students: Springer: NY
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi