RPD 456


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması RPD 456 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 - 60 - - - 102 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Gör. Ayşe IRKÖRÜCÜ KÜÇÜK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere grup yönetme bilgi ve becerilerini, küçük grup yönetme deneyimlerini kazandırmak, öğrencilerin grup çalışmalarını yönetecek duruma gelmeleri konusunda bilinç kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Grupla psikolojik danışma beceri ve tekniklerini uygulayabilme, bir psikolojik danışma grubu oluşturabilir. 2. Grup problemlerini çözebilmek için kendi becerilerini geliştirebilme 3. Grupla psikolojik danışma kuramlarını temele alarak, kendine özgü bir liderlik tarzı geliştirebilir. 4. Grup dinamiklerini anlama 5. Grup yönetme becerilerini gösterebilme 6. Grupla psikolojik danışma sürecini sürdürebilir. 7. Grupla psikolojik danışma sürecini sonlandırabilir. 8. Grubun içinde bulunduğu evreye göre uygun terapötik becerileri sergileyebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı, derste kullanılacak kaynakların açıklanması ve dersin yürütülme biçimi, dersin değerlendirilmesine yönelik açıklamalar, Grupla psikolojik danışmaya ilişkin kuramsal bilgileri uygulamaya dönüştürmeye hazırlanma, bir grubu en baştan yaratmak: Program planlamak ve üyeleri hazırlamak.
2. Hafta Bir grup yönetme ve grup liderliğini üstlenme, grup süreci hakkında geribildirim.
3. Hafta Bir grup yönetme ve grup liderliğini üstlenme, grup süreci hakkında geribildirim.
4. Hafta Bir grup yönetme ve grup liderliğini üstlenme, grup süreci hakkında geribildirim.
5. Hafta Bir grup yönetme ve grup liderliğini üstlenme, grup süreci hakkında geribildirim.
6. Hafta Bir grup yönetme ve grup liderliğini üstlenme, grup süreci hakkında geribildirim.
7. Hafta Bir grup yönetme ve grup liderliğini üstlenme, grup süreci hakkında geribildirim.
8. Hafta Bir grup yönetme ve grup liderliğini üstlenme, grup süreci hakkında geribildirim.
9. Hafta Bir grup yönetme ve grup liderliğini üstlenme, grup süreci hakkında geribildirim.
10. Hafta Bir grup yönetme ve grup liderliğini üstlenme, grup süreci hakkında geribildirim.
11. Hafta Bir grup yönetme ve grup liderliğini üstlenme, grup süreci hakkında geribildirim.
12. Hafta Bir grup yönetme ve grup liderliğini üstlenme, grup süreci hakkında geribildirim.
13. Hafta Bir grup yönetme ve grup liderliğini üstlenme, grup süreci hakkında geribildirim.
14. Hafta Grup süreci hakkında genel değerlendirme ve geri bildirim.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%) 70
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Demir, A & Koydemir, S. (2016). Grupla psikolojik danışma. Ankara, Pegem akademi. Voltan-Acar, N. (2004). Grupla psikolojik danışma. Ankara: Nobel yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi