RPD 455


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kriz Yönetimi RPD455 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 - - - - 40 82 3 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Gülden BİLAL
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı, ,öznel kriz durumları , kriz değerlendirmesi ve vaka formülasyonu ile müdahale teknikleri ve bunun için gerekli olan temel teori, strateji ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Kriz kavramı ile ilgili kuramsal çerçeve , kriz durumları , değerlendirme , müdahale ve beceriler
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler: .Krize müdahale kuramlarını öğrenir. .Kriz durumlarında müdahalede bulunmak için gerekli temel becerileri edinir. .Krize müdahalenin temel etik prensiplerini söyleyebilir. .Öznel kriz durumlarında , bu durumu yaşayan kişilere nasıl davranması gerektiğini bilir .Okulları krize hazırlamak konusunda yapılması gerekenleri öğrenir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Krizin tanımı ve doğası
2. Hafta Gelişimsel ve durumsal krizler
3. Hafta Kriz kuramları
4. Hafta Kriz değerlendirmesi ve vaka formülasyonu
5. Hafta Kriz danışması; müdahale ve beceriler
6. Hafta Ölüm ve yas
7. Hafta Kendine zarar verme ; intihar
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Boşanma ; siber zorbalık
10. Hafta Tecavüz ve ergen hamileliği
11. Hafta Zorunlu göç ve mülteci psikolojisi
12. Hafta Siber zorbalık
13. Hafta Meslek etiği
14. Hafta Okullarda Krize Hazırlanma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Erdur-Baker Özgür; Doğan, Türkan ( ed) (2016 ) Kriz Danışmanlığı. Ankara. Pegem A Yayınları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

5

5

5

PY2

   

PY3

3

3

3

PY4

4

4

4

PY5

 

 

5

PY6

   

PY7

   

PY8

   

PY9

1

5

5

PY10

   

PY11

 

5

 

PY12

   

PY13

 

5

3

PY14

   

PY15

   

PY16

   

PY17

4

4

4

PY18

 

4

 

PY19

   

PY20

   

PY21

2

4

3

PY22

 

3

3

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek