RPD 452


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Stres ve Stresle Başa Çıkma RPD 452 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 - - - - 50 92 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Tülay MAŞRABACI
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Stresin Tanımı,Temel Kavramları,Stresi kontrol etme ve basetme ; kendini gözlemleme ,Uygulama yapmak.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersin sonunda öğrencilerin; 1- Stresin fiziksel,zihinsel ve psikolojik etkilerini 2-Stres Kaynaklarını ve işleyişini 3- Psikolojik İyilik Kavramını Ve 4- Stresle baş etme Tekniklerini( bireysel ve grupla )kazanmaları amaçlanmaktadır .
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş; Stres ve işleyişi, Stres nedir, kimleri etkiler?
2. Hafta Stres ve bedensel- psikolojik- zihinsel belirtiler
3. Hafta Stres kaynakları ve etkileri
4. Hafta Kısa ve uzun Süreli stresler
5. Hafta Olumlu- olumsuz stres kavramı
6. Hafta Stres -aile ve diğer iliskiler
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta İs hayatı ve Stres
9. Hafta Stres ve Medikal yaklaşımlar
10. Hafta Stres ve Yasam olayları
11. Hafta Stres ve Beslenme
12. Hafta Stresi kontrol ve basetme yolları
13. Hafta Zihinsel ve bedensel gevşeme teknikleri
14. Hafta Değişmeye kararlı ve hazır olma,yeni bir hayat felsefesi ve tamamlayıcı yaklaşımlar üzerine odaklanma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Stresle Basa Çıkma (olumlu bir yaklaşım),TPD Yayınları,Ankara,1994 ----- Health Screening Guide ,BUPA Hospitals Ltd,1999 --- Stresten Arınma+ Pozitif Yasam,Alix Kirsta,Inkilap Yayınları,1999 ------Stres ve Basacıkma Yolları,Baltas,A ve Baltas Z,Remzi Kitabevi,2005 ----- Güncel Psikoloji ,Popüler Psikiatri ve psikeart Dergileri ve konuyla ilgili Gelişimsel yayınlar...
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

3

3

3

3

PY2

3

3

3

3

PY3

3

3

3

3

PY4

4

4

4

4

PY5

3

3

3

3

PY6

3

3

3

3

PY7

2

2

2

2

PY8

3

3

3

3

PY9

3

3

3

3

PY10

3

3

3

3

PY11

4

4

4

4

PY12

2

2

2

2

PY13

4

4

4

4

PY14

4

4

4

4

PY15

3

3

3

3

PY16

1

1

1

1

PY17

4

4

4

4

PY18

4

4

4

4

PY19

4

4

4

4

PY20

2

2

2

2

PY21

3

3

3

3

PY22

3

3

3

3

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek