RPD 451


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Çocuklarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma RPD 451 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 0 0 0 20 20 82 3 3

Ders Sorumluları Prof.Dr. Emel ÜLTANIR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Çocuklara uygulanan psikolojik danışma hizmetleri hakkında öğretmen ve psikolojik danışmanların bilgi edinmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda; Öğrenciler 1. Çocuklarda psikolojik danışmanın önemini açıklayacaktır.. 2. İlkokullarda psikolojik danışma merkezi hakkında bilgi edinecektir. 3. Çocuklara uygulanan psikolojik ilke ve tekniklerini açıklayacaktır. 4. Çocuklardaki davranışsal problemleri fark edecektir. 5.Çocukluk döneminde kariyer gelişim ve rehberlik uygulamaları hakkında bilgi edinecektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş: İlkokulda psikolojik danışma hizmetlerinin tarihçesi
2. Hafta Okula başlayan çocuğun rehberlik gereksinimleri
3. Hafta Sınıf öğretmeninin rehberlikle ilgili görevleri
4. Hafta İlkokulda psikolojik danışma merkezi
5. Hafta Çocuklarda fiziksel, bilişsel, kişiliksel gelişme
6. Hafta Çocukluk dönemine ilişkin kuramsal yaklaşımlar
7. Hafta Çocuklarla grupla danışma teknikleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Çocuklarda travma
10. Hafta Çocuklarda davranışsal problemleri fark etme
11. Hafta Çocuklara yardım becerilerini geliştirme
12. Hafta Çocuklarda ait olma, özgüven ve düşük motivasyon
13. Hafta Çocukluk döneminde kariyer gelişimi ve rehberlik
14. Hafta Çocuklarda kariyer eğitimi ve rehberliği
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%) 0
Ödevler (%) 0
Uygulamalar (%) 0
Laboratuar (%) 0
Projeler/Alan Çalışması (%) 0
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Worzbyt, J.C., O’rourke, K., Dandeneau, C.J., Brunner-Routledge, (2003). Elementary school counseling. 2.Helen, B. (1997) The developing child, 7th ed. Addison-Wesley Educational Publishers 3.Ültanır, E. (2003). İlköğretim Birinci Kademede Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Nobel Yayınevi. 4.Fields. M. V., Perry, M. V., Fields, D. (2010). Constructive Guidance and Discipline: Preschool and Primary Education.5th. ed. Pearson. 5.Gartrell, D. J. (2007). A guidance approach for the encouraging classroom. 4th. Edition. Thomson Corporation. U.S.A.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi