RPD 451


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Çocuklarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma RPD 451 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 0 0 0 20 20 82 3 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Başak KARATEKE
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, psikolojik danışmanların çocuklarla çalışmaları durumunda ihtiyaç duyacakları kuramsal alt yapıyı sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Çocukla psikolojik danışma yaparken kullanılabilecek yöntemler, çocukları tanıma teknikleri, okul ortamında yapılacak rehberliğin standartları hakkında bilgiler içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: • Okullarda rehberlik hizmetlerinin gerekçelerini bilir. • Okullarda rehberlik hizmetlerinin tarihçesini bilir. • Çocukla psikolojik danışma yaparken resim, oyun gibi yöntemleri kullanır. • Çocukla bireysel psikolojik danışma yapar. • Çocuklardan oluşan gruplarla psikolojik danışma yapar. • Kriz durumları, davranış problemleri gibi durumlarda uygun psikolojik danışmayı sağlar. • Çocukla psikolojik danışmada etik kuralları ve yükümlü olduğu yasal sorumlulukları açıklar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriği, dersin gereklilikleri ve uygulama yönteminin tanıtılması
2. Hafta Okullarda rehberliğin tarihçesi ve gerekliliği
3. Hafta Okullarda rehberliğin amacı, kapsamı
4. Hafta Okulda psikolojik danışman olmak, rehberlikte ekip çalışmaları
5. Hafta Çocuğu tanıma teknikleri
6. Hafta Resimleriyle çocuk
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Oyun ve çocuk
9. Hafta Çocukla psikolojik danışma (bireysel)
10. Hafta Çocukla psikolojik danışma (grup)
11. Hafta Çocukla psikolojik danışmada kriz durumları (boşanma, istismar, travma vb.)
12. Hafta Çocuklardaki davranışsal problemlere yaklaşım
13. Hafta Çocukla psikolojik danışmada etik ve yasal konular
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) 0
Ödevler (%) 0
Uygulamalar (%) 0
Laboratuar (%) 0
Projeler/Alan Çalışması (%) 0
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Ültanır, E.(2017). Çocuklarda rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: Nobel Yayıncılık. • Yavuzer, H. (1992). Resimleriyle çocuk. İstanbul: Remzi Kitapevi. • Geldard, K. & Geldard, D. (1999) Çocukla psikoterapötik görüşme: Giriş niteliğinde uygulamalı bir rehber. (Çev: G.Erden ve Ç. Kudiaki). Ankara: TPD Yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi