RPD 450


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Endüstri Psikolojisi RPD 450 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 - - - - 50 92 3 4

Ders Sorumluları Prof.Dr. Emel Ültanır
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Herhangi bir ön koşul yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Sanayi ve iş kurumları alanındaki verimliliği sağlayan temel faktörler hakkında bilgi vermek. Bölüm mezunlarının endüstri alanına yönelik psikolojik danışma hizmetlerinin neler olduğu hakkında bilgilenmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği Endüstrilerde rehberlik ve psikolojik danışma ile ilgili temel kavramlar, yönlendirme, işletmelerde iş verimi, iş doyumu, çalışanları güdüleyici faktörler, iş stresi psikomotor testler, iş gücünün istihdamı.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1 Endüstri psikolojisi alanına ilişkin temel kavramları anlama 2 Endüstri psikolojisi alanının ülkemizdeki ve yurt dışındaki tarihsel gelişimini tanıma 3 Avrupa’da ve ülkemizde insan kaynaklarını yönlendirmeye aşina olma. 4 Sanayi ve iş ortamında iş verimini artıran etmenleri tanıma 5 İşletmelerde iş doyumunu sağlayan faktörler ve iş doyumuna ilişkin kuramları keşfetme 6 Çalışanları güdüleyici faktörlerin neler olduğu ve bu konudaki kuramları anlama. 7 İşletmelerde kişilerarası iletişimin sağlanmasında gerekli olan ilke ve tutumlara aşina olma. 8 Bireysel ve örgütsel stres kaynakları ve başa çıkma yöntemlerini tanıma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Endüstri rehberliğinde tanımlar.
2. Hafta Endüstri rehberliğinin tarihsel gelişimi
3. Hafta Avrupa’da ve ülkemizde yönlendirme
4. Hafta İşletmelerde iş verimliliği
5. Hafta Çalışanların iş doyumu
6. Hafta Çalışanları güdüleyici faktörler
7. Hafta İşletmelerde kişilerarası iletişim
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Örgütsel stres kaynakları
10. Hafta Psikolojik ve psikomotor testler
11. Hafta Personel seçiminde bilgi toplama
12. Hafta İşletmelerde iş kazaları
13. Hafta İşletmelerde işçi devri
14. Hafta İş gücünün istihdamı;İşsizlik sorunları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Endüstri Psikolojisi; Prof.Dr.İbrahim Ethem Özgüven,PDREM Yayınları,2003 - Endüstri ve Örgüt Psikolojisi; Suna Tevrüz (editör), Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 1997 - Endüstri ve Örgüt Psikolojisi-II; Suna Tevrüz (editör), Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 1998
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi