RPD 450 (ING)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Endüstri Psikolojisi RPD 450 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 50 92 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Irkörücü Küçük
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin endüstri psikolojisine dair temel kavramlara aşinalık kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği İş alanı ile ilgili sorunlara bilimsel temelli çözümler üretmek amacıyla bireylerin, grupların ve iş ortamının davranışlara etkisinin incelenmesi; iş yerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli sosyal ve psikolojik süreçler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci, 1- örgütsel davranışı (ÖD) tanımlar. 2- organizasyonların çeşitliliği etkin bir şekilde nasıl yönettiğini açıklar 3- tutum ve davranış ilişkisini özetler. 4- iş memnuniyetsizliğe karşı dört çalışan tepkisini tanımlar. 5- farklı durumlarda rol gereksinimlerinin nasıl değiştiğini gösterir. 6- etkili ekiplerin özelliklerini tanımlar. 7- iletişimin işlevlerini ve sürecini açıklar. 8- örgüt kültürünün ortak özelliklerini betimler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bölüm 1: Örgütsel davranış nedir? Bölüm 2: Örgütlerde çeşitlilik
2. Hafta Bölüm 3: Tutumlar ve iş memnuniyeti
3. Hafta Bölüm 4: Kişilik ve değerler
4. Hafta Bölüm 5: Algı ve Karar verme
5. Hafta Bölüm 6: Duygular ve duygu durumları
6. Hafta Bölüm 7: Motivasyon kavramları Bölüm 8: Motivasyon: Kavramlardan uygulamaya
7. Hafta Bölüm 9: Grup davranışının temelleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Bölüm 10: Ekip çalışmasını anlamak
10. Hafta Bölüm 11: Güç ve politika Bölüm 12: İletişim
11. Hafta Bölüm 13: Liderlik Bölüm 14: Organizasyon/Kurum yapısının temelleri
12. Hafta Bölüm 15: Kurum kültürü
13. Hafta Bölüm 16: İnsan kaynakları Vaka çalışması (sınıfta)
14. Hafta Bölüm 17: Kurumsal değişim ve stres yönetimi Bölüm 18: Çatışma ve arabuluculuk
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 15
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 45
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Robbins, S. P ve Judge, T. A. (2015). Örgütsel Davranış (Çeviri Editörü: İnci Erdem) (14. Basım), Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi