RPD 408


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kurum Deneyimi RPD 408 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
14 52 - - - 80 146 3 6

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ERMAN ASLANOĞLU - Dr. Öğr. Üyesi Muhittin ŞAHİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Rehberlik ve Psikolojik Danışma mezunlarının çalışabileceği kurumları tanımak ve söz konusu kurumların işleyişini hakkında bilgi sahibi olmak bu dersin amacıdır.
Dersin İçeriği Rehberlik hizmetlerinin sunulduğu çeşitli kurum ve kuruluşları, bu kurum ve kuruluşlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programından mezun olanların çalışma koşullarının ve çalışma biçimlerinin incelenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin çalışma alanıyla ilgili elde edeceği kazanımlar: 1. Rehberlik hizmetlerinin sunulduğu kurumları tanımlar. 2. Rehberlik hizmetlerinin sunulması esnasında kullanılan yöntemleri tanımlar. 3. Rehberlik hizmetlerinin sunulduğu kurumların yetki alanlarını açıklar. 4. Rehberlik hizmetlerinin sunulduğu kurumların çalışma biçimlerini tanımlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtılması, dersin amacı ve hedefleri
2. Hafta Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunlarının istihdam edildiği kurumların tanıtılması. İnceleme yapmak üzere gidilecek kurumların belirlenmesi.
3. Hafta İncelemeler sırasında toplanması gereken bilgilerin belirlenmesi.
4. Hafta Kurumda inceleme ve geri-dönüt verimi.
5. Hafta Kurumda inceleme ve geri-dönüt verimi.
6. Hafta Kurumda inceleme ve geri-dönüt verimi.
7. Hafta Kurumda inceleme ve geri-dönüt verimi.
8. Hafta Kurumda inceleme ve geri-dönüt verimi.
9. Hafta Kurum deneyim sunumu
10. Hafta Kurum deneyim sunumu
11. Hafta Kurum deneyim sunumu
12. Hafta Kurum deneyim sunumu
13. Hafta Kurum deneyim sunumu
14. Hafta Rapor teslimleri Dersin kapanışı, soru-cevap
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) -
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 100 (sunum)
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi