RPD 406


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Meslek Etiği ve Yasal Konular RPD 406 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
28 0 0 0 0 70 98 2 4

Ders Sorumluları Dr. Olcay YILMAZ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanındaki etik ilkeleri ve genel uygulama standartlarını, yardım hizmetlerini sunarken PDR etik ilke ve uygulama standartlarına uymaya ilişkin bilgileri, danışanın haklarını ve psikolojik danışmanın sorumlulukları ve yasal sorunları bilmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği Meslek Etiği ve Yasal Konular dersi, psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki etik ilkeler ve genel uygulama standartları, mesleki etiğe uygun karar verme, danışan hakları ve psikolojik danışmanın sorumlulukları ve yasal konuları içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1. Meslek kavramını ve meslek etiği kavramını bilir. 2. Bir meslek alanı olarak psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili etik ilkeleri bilir ve PDR hizmetlerini sunarken bu ilkeleri dikkate alır. 3. Bir meslek alanı olarak psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili etik standartları bilir ve PDR hizmetlerini sunarken bu ilkeleri dikkate alır. 4. Bireysel psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma, grup rehberliği hizmetlerini sunarken PDR etiğine uygun kararlar verir. 5. Değerler ve yardım ilişkisinin özelliklerini bilir. 6. Danışan haklarını bilir. 7. Psikolojik danışmanın tüm eğitim kademeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki PDR hizmetleri kapsamındaki mesleki sorumluluklarını, rol ve fonksiyonlarını bilir. 8. Psikolojik danışmanın özel eğitimde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin rol, fonksiyon ve sorumluluklarını bilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriği, dersin gereklilikleri ve uygulama yöntemlerinin açıklanması. Etik kavramına giriş
2. Hafta Genel etik standartlar ve psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki etik sorunlar
3. Hafta Meslek ve meslekleşme sorunları, mesleki savunuculuk kavramı
4. Hafta Danışan hakları ve psikolojik danışmanın sorumlulukları
5. Hafta Değerler ve çok kültürlü psikolojik danışmada etik
6. Hafta Çocuk hakları ve çocuk ve ergenlerle psikolojik danışmada etik
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Süpervizyon ve etik
9. Hafta Gizlilik ve bilgi paylaşımı
10. Hafta Psikolojik testlerin etik kullanımı Araştırma ve yayın etiği
11. Hafta Etik ikilem sunumları ve tartışma
12. Hafta Etik ikilem sunumları ve tartışma
13. Hafta Etik ikilem sunumları ve tartışma
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Basılı Kaynaklar: Bond, T. (2016). Psikolojik danışmanlıkta etik ve yasal konular (Çev.: B. Yeşilyaprak). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Ültanır, E. (2005). Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) mesleği ve psikolojik danışman eğitimi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 102-111. Taşdan, M. ve Yalçın, İ. (2007). Psikolojik danışma ve rehberlikte etik. [Çevrim-içi: http://efd.mehmetakif.edu.tr/arsiv/02012008dergi/dosyalar/99%20-%20107.pdf] Yeşilyaprak, B. (2005). Eğitimde rehberlik hizmetleri (12. Bs.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Corey, G., Corey, M., & Callanan, P. (1998). Issues and ethics in the helping professions (5th ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. Huey, W.C. & Remley, T.P. (1988). Ethical & legal issues in school counseling. VA: ACA Publications. Çevrim-içi Kaynaklar: Türk PDR Derneği. (2011 PDR Alanında Çalışanlar İçin Etik Kurallar (8.Bs.). Ankara:Türk PDR Derneği [Çevrim-içi: http://www.pdr.org.tr/userfiles/file/etik.pdf]
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi