RPD 406 (ING)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Meslek Etiği ve Yasal Konular RPD 406 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
28 0 0 0 0 70 98 2 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Sevgi SERHATOĞLU
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin psikolojik danışmanlıkta etik ve yasal konulara ilişkin bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği PDR alanındaki etik ilkeler ve genel uygulama standartları, mesleki etiğe uygun karar verme, danışan hakları ve psikolojik danışmanın sorumlulukları, yasal sorunlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci, 1- Meslek etiğiyle ilgili temel kavramları ve ilkeleri tanımlar. 2- Meslek etiğinin önemini değerlendirir. 3- Danışan haklarını ve psikolojik danışmanın sorumluluklarını açıklar. 4- PDR alanında görev ve sorumluluklarını düzenleyen yasa ve yönetmelikleri etik ikilemlerde karar vermede kullanır. 5- Etik ikilemlerde uygun karar verme sürecini uygular ve değerlendirir. 6- Etik duyarlılığa ve etik bilincine sahip olmaya değer verir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı, izlencelerin dağıtılması Meslek etiği: Amacı, önemi ve temel kavramlar
2. Hafta Bir meslek olarak psikolojik danışmanlık
3. Hafta Psikolojik danışmanlıkta etik ilkelerin kaynakları ve çerçevesi
4. Hafta Danışana karşı sorumluluk: Güvenlik, ihmal ve sigorta
5. Hafta Danışanın özerkliğine saygı
6. Hafta İntihar ve hayat kurtarma tedavisi almayı reddetme
7. Hafta Psikolojik danışman yeterliği
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Danışanların istismarından kaçınma
10. Hafta Gizlilik
11. Hafta Kendine, meslektaşlara ve topluma yönelik sorumluluk Psikolojik danışma süpervizyonu
12. Hafta Danışma kayıtlarının saklanması Psikolojik danışma hizmetlerini yönetme
13. Hafta Etik problem çözme süreci Etik ikilem örnekleri üzerine uygulamalar
14. Hafta Vaka çalışması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 15
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 45
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Kitabı: Bond, T. (2017). Psikolojik Danışmanlıkta Etik ve Yasal Konular (Çev.: B.Yeşilyaprak). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Ek Kaynaklar: Türk PDR Derneği. (2011). PDR Alanında Çalışanlar için Etik Kurallar. Demircioğlu, H. (2015). Danışmanlık Tedbiri Uygulamaları El Kitabı. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi