RPD 405


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Öğrenme Bozuklukları RPD 405 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
3 0 0 0 0 Online 3 3 5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Başak KARATEKE
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu ders, Psikolojik Danışmanların öğrenme bozukluklarına yol açan sendrom ve bozukluklar hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu durumlarda özel gereksinimli birey, ailesi ve eğitimciler için gerekli yönlendirmeleri yapabilmelerini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Öğrenme bozukluklarına yol açan sendromlar, öğrenme bozukluklarının değerlendirilmesi ve çeşitli beceri desteklerinin sunulmasına ait kuramsal bilgi içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1.Öğrenme sürecinin gerçekleşmesini açıklar. 2.Öğrenme bozukluklarına yol açan sendrom ve bozuklukları tanımlar. 3.Öğrenme bozukluğu sergileyen bireye ihtiyaç duyduğu becerilerde destek verir.
Dersin Veriliş Biçimi Uzaktan Eğitim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriği, dersin gereklilikleri ve uygulama yönteminin tanıtılması.
2. Hafta Öğrenme sürecinin tanımlanması
3. Hafta Öğrenme bozukluklarına yol açan sendrom ve bozukluklar (öğrenci sunumları)
4. Hafta Öğrenme bozukluklarına yol açan sendrom ve bozukluklar (öğrenci sunumları)
5. Hafta Öğrenme bozukluklarına yol açan sendrom ve bozukluklar (öğrenci sunumları)
6. Hafta Öğrenme bozukluklarına yol açan sendrom ve bozukluklar (öğrenci sunumları)
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Öğrenme bozukluklarında değerlendirme
9. Hafta Öğrenme ve çalışma becerilerinin desteklenmesi
10. Hafta Okuma becerilerinin desteklenmesi
11. Hafta Matematik becerilerinin desteklenmesi
12. Hafta Yazma becerilerinin desteklenmesi
13. Hafta Akademik olmayan becerilerin desteklenmesi
14. Hafta Genel değerlendirme ve final sınavına dair açıklamalar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Diken, İ.H. (2010). İlköğretimde kaynaştırma. Ankara: Pegem Akademi. Özmen, R. (2017). Öğrenme güçlüğü sınıf içi destek seti. Ankara: Eğiten Kitap. Yıldırım, A., Doğanay, A. &Türkoğlu, A. (2009). Okulda başarı için ders çalışma ve öğrenme yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PÇ 13

PÇ 14

PÇ 15

PÇ 16

PÇ 17

PÇ 18

PÇ 19

PÇ 20

PÇ 21

PÇ 22

ÖÇ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5