RPD 405


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Öğrenme Güçlükleri RPD 405 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 0 0 0 0 70 112 3 5

Ders Sorumluları Dr. Ceyda Sayınalp Alataş
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Özel çocuklar arasındaki farklılıkları tanıma, onları isimlendirme ve yardım süreçleri konusunda düşünme.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Öğrenciler kaynaştırma eğitimine gereksinim duyan bireyleri sınıflandırabilirler. 2. Öğrenciler farklı özel çocukları tanıyabilirler. 3. Öğrenciler özel çocuklardaki durumu betimleyebilirler. 4. Öğrenciler öğrenmeyle duygusal reaksiyonların ilişkisini açıklayabilirler. 5. Öğrenciler davranış sorunlarını tanımlayabilirler. 6. Öğrenciler her bir özel çocuk için farklı ifade edilebilen aynı duyguları örneklendirerek açıklayabilirler. 7. Öğrenciler aile-çocuk ilişkisini açıklayabilirler. 8. Öğrenciler yardıjm stratejileri uygulayabilirler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Who are the individuals who need the inclusive education
2. Hafta Mentally retarded individuals
3. Hafta Individuals with speech and language difficulties
4. Hafta Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler
5. Hafta Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler
6. Hafta Bedensel yetersizliği olan bireyler
7. Hafta Görme yetersizliği olan bireyler
8. Hafta İşitme yetersizliği olan bireyler
9. Hafta Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite olan bireyler
10. Hafta Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite olan bireyler
11. Hafta Otistik bireyler
12. Hafta Davranış bozukluğu olan bireylerin eğitimi
13. Hafta Öğrenci sunumları
14. Hafta Öğrenci sunumları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Akçamete, A.(Ed.). Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Kök Yayıncılık. 2009. Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi