RPD 404


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması RPD 404 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
14 56 - 30 - 45 145 3 6

Ders Sorumluları Bölüm Başkanı sorumluluğunda 8 öğretim üyesi tarafından verilmektedir.
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Rehberlik ve psikolojik danışmada danışma uygulama ve koşullarını inceleyerek, danışma uygulamalarını kavratmak.
Dersin İçeriği Danışma yer ve ortamlarının belirlenmesi, uygulama koşullarının gözden geçirilmesi, uygulama kapsamında istenen bilgi ve becerilerin verilmesi, Haftalık yapılan alan çalışmalarının incelenmesi ve süpervizyon verilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1 Pdr uygulama alanlarını tanır. 2 Farklı kurumlarda pdr uygulamalarını tanır. 3 Kişisel rehberlik hizmetleri programları geliştirir. 4 Test ve test dışı teknikleri kullanır ve raporlaştırır. 5 Uygulama alanlarına yönelik araştırmalar yapar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta • Tanışma • Dersle ilgili genel kurallar ve sorumlulukların açıklanması • İzlencenin ve formların dağıtılması, açıklanması • Dersin içeriği ve kapsamı hakkında öğrencilere bilgi verilmesi
2. Hafta Uygulama yapılacak okulların belirlenmesi Okullarda yapılacak uygulamalara ilişkin konuların öğrencilerle paylaşılması
3. Hafta Okullarda uygulama
4. Hafta Okullarda uygulama
5. Hafta Okullarda uygulama
6. Hafta Okullarda uygulama
7. Hafta Okullarda uygulama
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Okullarda uygulama
10. Hafta Okullarda uygulama
11. Hafta Okullarda uygulama
12. Hafta Okullarda uygulama
13. Hafta Okullarda uygulama
14. Hafta Okullarda uygulama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1) Akkök, F. (1996). İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi (Öğretmen El Kitabı). Ankara: MEB. 2) Çağlar, D. (1977). Sosyometrik Metot. Ankara: Tekışık Matbaası ve Rehber Yayınevi. 3) Erkan, S. (2004). Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri. Ankara: Pegem. 4) Erkan, S. (Ed.) (2012). Kültürümüzden Okula Grup Rehberliği Etkinlikleri. Ankara: Pegem. 5) Gürsoy, H. (2007). Okul ve İşyerinde Verimli Çalışma Yolları. Kocaeli: İl Milli eğitim Müdürlüğü Yayınları. 6) Halmatov, S. (2017). Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri: Çocuklar ve Yetişkinler İçin). Ankara: Pegem.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

PY1

5

2

 

 

 

PY2

 

 

5

3

 

PY3

 

 

5

 

 

PY4

 

 

5

 

 

PY5

5

4

 

  

PY6

 

 

5

5

4

PY7

5

5

4

5

 

PY8

 

 

 

 5

3

PY9

 

 

2

 

 

PY10

 

 

 

 

 

PY11

 

 

5

 

4

PY12

 

 

5

 

 

PY13

 

 

2

 

 

PY14

 

 

4

5

 

PY15

2

 

 

 

 

PY16

 

 

 

 

 

PY17

3

3

4

3

4

PY18

 

 

 

 

 

PY19

 

 

5

3

2

PY20

5

5

5

3

5

PY21

 

 

 

 

 

PY22

5

5

 

 

4

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek