RPD 402


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri RPD402 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
14 58 50 30 152 3 6

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Z. Gülden BİLAL - Dr. Öğr. Üyesi Ayşe IRKÖRÜCÜ KÜÇÜK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre RPD alanından seçtikleri konularda kapsamlı projeler hazırlamaları ve sunmaları.
Dersin İçeriği Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki güncel konular, gelişmeler, eğilimler ve sorunların araştırılması, tartışılması, kavranması ve bilimsel yazım becerileri gibi konuları ve bu konuların öğrenciler tarafından sunumu ve raporlaştırılmasını içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. İhtiyacı olan kişilere ve gruplara psikolojik danışma ve rehberlik programı hazırlama/planlama. 2. Öğrenci ilgi ve ihtiyaçları dikkate alarak psikolojik danışma ve rehberlik alanında seminer hazırlama ve sunma. 3. Proje ve raporları uygun şekilde planlama ve raporlaştırma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriği, dersin gereklilikleri ve uygulama yöntemlerinin açıklanması.
2. Hafta Alanyazın araştırması, makale ve tez incelemesi, APA kuralları anlatımı. Seminer konularının belirlenmesi.
3. Hafta Rapor yazım ve sunum hazırlama teknikleri.
4. Hafta Proje hazırlama
5. Hafta Proje hazırlama
6. Hafta Proje hazırlama
7. Hafta Proje hazırlama
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Sunum ve tartışma
10. Hafta Sunum ve tartışma
11. Hafta Sunum ve tartışma
12. Hafta Sunum ve tartışma
13. Hafta Sunum ve tartışma
14. Hafta Sunum ve tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%) 40
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 60
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kasapoğlu, K. E. (2010). Bilimsel Anlatım: Yazılı ve Sözlü Sunum İlkeleri. Ankara: Sinemis Yayınları. Yeşilyaprak, B. (2014). 21.Yüzyılda eğitimde rehberlik hizmetleri (23.Bs.) Ankara: Nobel Yayınları. Korkut Owen, F. , Owen D. W. Ve Karaırmak, Ö. (2013). Okul Psikolojik Danışmanları İçin El Kitabı; Kendini Keşif İçin Araçlar. Ankara: Anı Yayıncılık. Tubitak (2013). Etkili Sunumlar için El Kitabı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Amerikan Psikoloji Derneği (2015).Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu - 6. Basım'ın Türkçesi, Kaknüs Yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PÇ 13

PÇ 14

PÇ 15

PÇ 16

PÇ 17

PÇ 18

PÇ 19

PÇ 20

PÇ 21

PÇ 22

ÖÇ 1

X

2

2

X

2

X

X

X

X

X

4

1

X

X

X

X

X

X

X

5

X

4

ÖÇ 2

X

2

2

X

2

X

X

X

X

X

4

1

X

X

X

X

X

X

X

5

X

4

ÖÇ 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

1

X

X

X

X

X

X

X

5

X

4