RPD 402


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri RPD402 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
14 58 50 30 152 3 6

Ders Sorumluları Prof.Dr. Emel Ültanır, Yrd.Doç.Dr. Tülay Maşrabacı, Dr. Olcay Yılmaz
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanındaki güncel konular hakkında öğrencilerin farkındalık kazanmaları ve bilimsel yazım ve sunum becerilerini edinmelerini amaçlar.
Dersin İçeriği Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki güncel konular, gelişmeler, eğilimler ve sorunların araştırılması, tartışılması, kavranması ve bilimsel yazım becerileri gibi konuları ve bu konuların öğrenciler tarafından sunumu ve raporlaştırılmasını içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve basarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1.Gelişimsel rehberlik, kriz, travma, etkili öğretmenlik eğitimi, etkili ana-baba eğitimi gibi güncel konuları öğrenir. 2.Güncel konulardan birini seçerek sunum yapmayı öğrenir. 3.Literatürü tarayarak bilimsel bir makale yazar ve makale yazma becerisi kazanır. 4.Güncel sorunları fark eder.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriği, dersin gereklilikleri ve uygulama yöntemlerinin açıklanması
2. Hafta Alanyazın araştırması ve seminer konularının belirlenmesi
3. Hafta Seminer konularının dağıtılması Örnek Seminer çalışması
4. Hafta Bilimsel yayın yazımı, bilimsel üretkenlik
5. Hafta Sunum ve tartışma
6. Hafta Sunum ve tartışma
7. Hafta Sunum ve tartışma
8. Hafta Sunum ve tartışma
9. Hafta Sunum ve tartışma
10. Hafta Sunum ve tartışma
11. Hafta Rapor/bildiri/makale değerlendirmesi
12. Hafta Rapor/bildiri/makale değerlendirmesi
13. Hafta Rapor/bildiri/makale değerlendirmesi
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 30
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Basılı Kaynaklar: Owen, F.K., Özyürek, R. ve Owen, D.W. (2007). Gelişen psikolojik danışma ve rehberlik: meslekleşme sürecinde ilerlemeler (Cilt I, II). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Yeşilyaprak, B. (2014). 21.Yüzyılda eğitimde rehberlik hizmetleri (23.Bs.) Ankara: Nobel Yayınları Çevrim-içi Kaynaklar: https://scholar.google.com.tr http://www.pdr.org.tr/ https://www.counseling.org/ http://www.counselingpsychology.org/
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi